Verkeer
Stuur appje
Zoek

Almeloërs komen weer met ideeën voor hun stad naar gemeentehuis, nu maar wachten op respons

Een goed idee voor je stad? Dan kun je dat kwijt op de ideeënmarkt van de gemeente. Daar mogen inwoners hun plannen voorleggen aan de Almelose politiek. En misschien wordt het idee dan echt uitgevoerd. Helaas blijft het in veel gevallen bij een idee.

De ideeënmarkt is weleens drukker bezocht. Dinsdag waren er vijf Almeloërs met een idee. “Je hoopt natuurlijk altijd op meer aanmeldingen”, aldus burgemeester Arjen Gerritsen. Desondanks is de burgemeester positief: “Het gaat uiteindelijk om de kracht van de plannen en ideeën.”

Hoe het werkt

Suggestiegevers kunnen zich van tevoren aanmelden om een eigen statafel op de markt te bemachtigen. De burgemeester, wethouders en gemeenteraadsleden kunnen dan vragen stellen over de verschillende suggesties. Als het idee goed is ontvangen, kunnen raadsleden een idee omzetten naar een motie, zodat het wordt uitgevoerd. Het kan ook zijn dat de lokale politiek eerst meer wil weten over een gedane suggestie. “Sommige van die ideeën zijn één op één overgenomen. Sommige hebben niet meteen draagvlak, maar komen op een ander moment toch aan bod. Misschien wel onder een andere naam”, zegt de burgemeester.

Motiemarkt Hengelo

Een budget voor de ideeënmarkt heeft de gemeente niet opzijgezet. Dat gebeurt bijvoorbeeld wel met de Hengelose versie van de motiemarkt. Daar heeft de gemeente 50.000 euro beschikbaar gesteld voor plannen die door Hengeloërs worden ingediend. Volgens de Almelose raadsgriffier Hans Scherpenzeel is dat in het geval van Almelo niet nodig. “Er is geen standaard budget, maar het gaat niet om miljoenen. Het kan altijd wel ingepast worden als het nodig is.”

Voorgaande ideeën

Wat er met ideeën van voorgaande jaren is gebeurd, kan de gemeente niet precies zeggen. Er is geen integraal overzicht volgens de raadsgriffier. Wel zijn er verschillende moties ingediend aan de hand van de ideeën. Zo is er in 2019 een motie geweest om het Fiets- en wandelnetwerk uit te breiden rondom Almelo. Het akkoord op de routes moet nog altijd gegeven worden. De Fietsersbond diende bij de ideeënmarkt van afgelopen april een plan in voor een ‘Fietsspreekuur’ om verkeersproblemen in de wijk te bespreken met inwoners. Daar zit nog geen schot in de zaak. Gemeentefracties waren wel heel positief.

20230328 Stadhuis Almelo
Lees ook
Als inwoner goed idee voor verbeteringen in Almelo? Uitvoering laat wel op zich wachten

Idee 1: Rondje Noord profileren

Dit idee heeft misschien wel de grootste kans van slagen. Een aantal ondernemers die zich bevinden in Rondje Noord willen het gebied beter profileren met een kunstroute, bewegwijzering en met het vergroenen van een fietsenstalling. Het plan valt in goede aarde: “In een vorige ideeënmarkt hebben we ook al met mensen gesproken uit het gebied zelf. Hoe we met name het gebied, waar het toch wat somber is geworden door leegstand weer een revival te geven”, zegt de burgemeester.

Idee 2: innovatiehub Almelo uitbreiden

De Innovatiehub is er om jong talent naar de stad te lokken. In de hub zitten acht Almelose bedrijven die uitdagende stageplaatsen en projectmogelijkheden aanbieden aan studenten. Daarnaast biedt de hub een tweewekelijks ontwikkelingsprogramma en extra begeleiding. De hubmanager Maaike Olde Nordkamp wil via de ideeënmarkt steun vragen om het netwerk uit te breiden.

Idee 3: uitkering van 0,01 cent

Thuisteam Twente helpt mensen vanuit de bijstand met het zoeken naar werk. Als iemand vanuit de bijstand een baan heeft gevonden, kan de baan alsnog verloren gaan. Dan moet opnieuw een uitkering aangevraagd worden waar tijd overheen gaat. Thuisteam Twente wil dat de uitkering niet stop gezet wordt bij het vinden van een baan, maar dat deze blijft doorlopen op 0,01 cent. Bij het verlies van werk hoeft de uitkering dan niet nogmaals aangevraagd te worden. Dat haalt een stukje onzekerheid weg. Dit idee staat nog in de kinderschoenen en Thuisteam Twente wil draagvlak creëren voor dit plan.

Idee 4: ideeën Lokale Omroep Almelo

De Lokale Omroep Almelo heeft een heel scala aan ideeën ingediend: een Academy opzetten om ‘kennis en kunde’ te delen, de politieke rubriek ‘Rumour’ heropstarten en een werkervaringsplek bieden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of mensen die dagbesteding krijgen. De omroep zoekt financiering voor het plan.

Idee 5: fietsersbond met fietseffectrapportage

De Fietsersbond pleit voor een fietseffectrapportage (FER). Dat is een hulpmiddel bij het nemen van besluiten die effect hebben op het fietsen in Almelo. Concreet betekent dat onder andere: fietsvoorzieningen tijdig meenemen bij grootschalige projecten, het realiseren van tijdelijke fietsvoorzieningen bij bouwwerkzaamheden en dan wordt Almelo fietsstad. Hoe het idee precies is bedoeld, licht Israël toe bij 1Twente Vandaag.

Uitvoering laat op zich wachten

De uitvoering op die ideeën laat wel eens op zich wachten. Dat merkt ook de Fietsersbond die voor minimaal de vijfde keer een plan presenteert. De burgemeester zegt dat die ideeën over het algemeen goed binnenkomen. Toch is daar nog niks van terecht gekomen: “We hebben weinig effect gehad tot op heden”, aldus Israël. Van één ingediend plan voor een fietsbrug bleek de uitvoering niet haalbaar bij nader onderzoek.

Idee 6: Centrum Almelo Aktief

Het zesde idee kwam van ondernemersvereniging Centrum Almelo Aktief (CAA). De vereniging wil muziek in het centrum terugbrengen en de sfeerbeleving verhogen in de binnenstad. Helaas was deze initiatiefnemer verhinderd en kon die het idee niet verder toelichten.

De gemeente houdt twee keer per jaar een ideeënmarkt. De volgende datum in 2024 is nog niet bekend. Aanmelden is nodig om een eigen statafel te krijgen. Zonder aanmelding naar de ideeënmarkt komen, is ook mogelijk.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.