Hengelo
Politiek
Audio

Claudio Bruggink: 'We zetten nu in op twee windturbines, maar hebben meer ambitie'

Hengelo wil over 10 jaar minstens 67 GigaWattuur elektriciteit duurzaam opwekken via zonnepanelen op daken, zonnevelden en windturbines. Daarmee kan meer dan de helft van de 37.000 Hengelose huishoudens van stroom worden voorzien. Klinkt allemaal goed, maar nu komen de plannenmakers in de fase van 'waar moeten die zonnevelden en windmolens dan precies komen?'

Een onderzoeksbureau heeft nu een aantal gebieden gemarkeerd voor zonnevelden en twee gebieden zijn aangewezen voor molens. Een molen kan komen te staan in de oksel van de A1 en de A35 bij knooppunt Buren en eentje pal ten zuiden van de A35 aan de rand van Oele. Mogelijke plekken voor zonnevelden zijn ten noorden van Beckum, in de omgeving van Twence en langs de noordgrens van de gemeente.

Donderdag 17 september lichtte wethouder Claudio Bruggink de plannen toe bij 1Twente Vandaag: "We zetten nu in op twee windturbines, maar hebben meer ambitie. Op termijn kunnen we er niet om heen: meer windturbines en meer zonnevelden. Nederland moet het energiebeleid de komende jaren drastisch omgooien. Kolencentrales moeten dicht, de CO2-uitstoot moet omlaag. Aan die schonere wereld moeten we ook in Hengelo een steentje bijdragen."

Inwoners delen mee in de opbrengst

In eerste instantie heeft de gemeente gekeken naar 'zon op dak'. Dat levert de minste discussie op. Nu is echter al duidelijk dat de doelen nooit gehaald kunnen worden met alleen zonnepanelen op daken van bedrijfspanden en instellingen. Daarom kan Hengelo niet om windturbines heen. Hetzelfde geldt voor zonnevelden. Die zullen er ook komen, maar mogen bij voorkeur niet ten koste gaan van landbouwgrond. In alle gevallen moeten inwoners kunnen meedelen in de opbrengst.

icon_main_quote_red_glyph

'Aan een schonere wereld moeten we ook in Hengelo een steentje bijdragen'

Claudio Bruggink

Bij het aanwijzen van zoekgebieden spelen veel technische aspecten een rol. Hiernaar heeft onderzoeksbureau Bosch en van Rijn uit Utrecht gekeken. Van belang is de afstand van zonnepark en windmolen tot de verbruiker, de netcapaciteit, de aanwezigheid van leidingen in de bodem en er zijn beperkingen met betrekking tot de voormalige vliegbasis. De uitkomsten van de omgevingsvisie buitengebied en dit onderzoek zijn over elkaar gelegd en de uitkomst is een kaart met zoekgebieden voor zonne-energie, windenergie en zon op dak.

De zoekgebieden voor zonnevelden zijn nog behoorlijk groot, maar een blik op de kaart leert ook dat het voor de windturbines een uitgemaakte zaak is: eentje kan komen te staan in de oksel van de A1 en de A35 bij knooppunt Buren en eentje pal ten zuiden van de A35 aan de rand van Oele.

Bewoners bijgepraat vanaf eind september

Eind september start er een informatiecampagne waarbij ook inwoners van de buurgemeenten niet worden vergeten. Op dinsdag 29 september om 19.30 uur praat de raad in het stadhuis over de Regionale Energie Strategie en de zoekgebieden.