Hengelo
Politiek

Tegenvaller woningbouw Beckum: schop gaat niet voor 2022 de grond in

Woningbouw in Beckum. Het blijft een lastig verhaal. Het zal nog zeker tot begin 2022 duren voor de schop de grond in kan voor de bouw van huizen op het derde veld van TVO. Hier is plek voor 15 tot 17 woningen. Om het nieuwe wijkje te kunnen ontsluiten, moet Twickel grond verkopen aan de partijen die de bouw mogelijk willen maken. De eerste gesprekken tussen gemeente, TVO en stichting Samen bouwen aan Beckum i.o. (SbaB) aan de ene kant en Twickel aan de andere hebben echter niks opgeleverd. Dat laat het college van B en W aan de Hengelose raad weten.

Hans gierveld twickel
Hans Gierveld van Twickel eerder dit jaar voor de camera van 1Twente Hengelo © Still uit video 1Twente Hengelo

Voor alle opties is grond van Twickel nodig

In maart hebben gemeente, TVO en SbaB een verklaring ondertekend over de woningbouwontwikkeling. Sindsdien is er door de gemeente in nauw overleg met de stichting SbaB gewerkt aan een stedenbouwkundig plan voor de woningbouwontwikkeling en de ontsluiting van het gebied.

Om tot een goede ontsluiting van de nieuwe wijk te komen is door de stichting SbaB en de gemeente uitvoerig gekeken naar verschillende opties. Voor alle opties is grond van Twickel nodig. De grondbezitter is echter niet happig om grond af te staan. Twickel heeft namelijk een stuk grond aan de Wolfkaterweg in zijn bezit en wil die graag te gelde maken. Hoe? Door die kavel geschikt te maken voor de bouw van circa veertig woningen.

'Natuur beekdal Hagmolenbeek ernstig geschaad'

Adjunct-rentmeester Hans Gierveld van Twickel vertelde in april al ‘dat nieuwbouw daar een stuk makkelijker te realiseren is dan op de velden van TVO’. “Bij TVO moeten sportvelden verplaatst worden en wordt de ontsluiting erg lastig. Daarbij zal de natuur in het beekdal van de Hagmolenbeek ernstig geschaad worden. Alles bij elkaar opgeteld zijn de maatschappelijke kosten van bouwen bij TVO veel hoger dan bij bouwen aan de Wolfkaterweg.” Met de zinsnede ‘…en wordt de ontsluiting erg lastig’ geeft Gierveld feitelijk aan dat Twickel simpelweg niet mee wil werken aan het ‘Plan TVO’.

De gemeente laat nu weten ‘er naar te streven om met de betrokkenen tot overeenstemming te komen’ en ‘net als bij ieder plan bestaat de mogelijkheid dat er uiteindelijk een plan komt waar niet alle betrokkenen zich mee kunnen verenigen’.

Bouw start mogelijk niet voor 2024

Volgens de gemeente zal op z’n vroegst begin 2022 gebouwd kunnen worden, maar het kan - rekening houdend met maximale termijnen - ook nog wel tot begin 2024 duren. “We weten hoe zeer men in Beckum wil dat er gebouwd gaat worden, met name voor starters. Maar we hechten er ook aan om ten aanzien van de planning geen verkeerde verwachtingen te wekken”, aldus het college.

“Desondanks zijn we samen met de stichting SbaB en TVO van mening dat de ontwikkeling van woningen op veld 3 van TVO de meest acceptabele en reële manier is om woningen te realiseren en te voorzien in de behoefte aan nieuwbouwwoningen in Beckum. Bovendien zijn plannen voor woningbouw in Beckum op andere locaties (lees: de locatie Wolfkaterweg, red.) ook zeker niet obstakelvrij en zal daar naar verwachting niet sneller met de realisatie van woningen kunnen worden gestart.”

Het college verwacht eind dit jaar meer duidelijkheid te kunnen geven.