Verkeer
Stuur appje
Zoek

Enschedese buurtschap van start met 'plattelandsplan', maar komst zonnepark is nu al onzeker

20230705 Broekheurne buitengebied platteland Enschede
Een stukje van Broekheurne vanuit de lucht, met op de achtergrond recreatieplas Het Rutbeek.
Beeld: 1Twente

De inkt van het besluit van de gemeenteraad is amper droog, of een belangrijk onderdeel van de zogeheten 'Gebiedsaanpak Broekheurne' staat al op losse schroeven. Het proces, waarin bewoners en grondeigenaren samen met belangenorganisaties invulling geven aan de toekomstige uitdagingen in het zuidelijke stukje buitengebied van Enschede, gaat onder meer uit van een zonnepark van 50 hectare. Maar nieuw provinciaal beleid gooit waarschijnlijk roet in het eten, voordat de uitvoering ervan kan beginnen.

'We willen geen grote zonneparken op landbouwgrond'. Dat staat in het onlangs gesloten coalitieakkoord van Overijssel, waaronder BBB, VVD, PvdA, GroenLinks en SGP een handtekening hebben gezet. Ingewijden vertellen dat dit uitgangspunt als keihard moet worden beschouwd. Géén grote zonneparken op landbouwgrond dus. Hooguit kleinschalige initiatieven van grondeigenaren, als aanvulling op hun verdienmodel.

Eerste in zijn soort

Een laat in Broekheurne net een belangrijke rol zijn weggelegd voor zonne-energie. Sterker: de plannen voor een zonnepark van (destijds) 34 hectare lag aan de basis om met boeren en buitenlui te praten over de toekomstig van het platteland in Enschede-Zuid. Het proces van de gebiedsaanpak, dat al met al bijna twee jaar duurde, is misschien wel de eerste in zijn soort en wordt ook door provinciebestuurders geprezen als voorbeeld van hoe het ook elders kan.

20230705 Broekheurne buitengebied platteland Enschede
Lees ook
700 miljoen voor herinrichting platteland? Vijf Twentse gemeenten zien kans in 'Broekheurne-aanpak'

Inwoners, boeren, grondeigenaren en belangenpartijen zoals het waterschap hebben onder leiding van een gebiedsregisseur afspraken gemaakt over de toekomst van Broekheurne. Behalve aan de bijdrage aan de energietransitie valt dan te denken aan maatregelen ten behoeve van de waterkwaliteit in de beken, de leefbaarheid op het platteland, natuurwaarden en innovatie in de agrarische sector.

Consensus over zonnepark

De gebiedsaanpak is een lang, zorgvuldig en soms ook moeizaam proces geweest. Net toen er consensus leek te zijn over een zonnepark van bijna 50 hectare van initiatiefnemer TP Solar - op de gronden van agrariërs - dreigde een informatiebijeenkomst over de mogelijkheid van windturbines een bom onder het hele plan te leggen. De conclusie was echter dat er geen draagvlak voor de komst van windturbines in de Broekheurne is.

Erik Back
Lees ook
Het Enschedese buitengebied: de puzzel van ontwikkeling, ruimte en behoud van wat mooi is

Afgelopen week stemde de gemeenteraad in met de verdere uitwerking van de plannen in de gebiedsaanpak. Daarvoor zullen nog wel budgetten moeten komen, voornamelijk vanuit landelijke fondsen. Wethouder Niels van den Berg ziet dan ook graag dat deze agenda van de grond komt, omdat er binnen veel vraagstukken stappen worden gezet.

In slechtste scenario kan er niets

Toch waarschuwde de wethouder - na vragen van raadsleden - dat de uitvoering allerminst zeker is. Met name het zonnepark, de basis van de hele gebiedsaanpak, is een heet hangijzer. "Er zijn twee scenario's. Eén daarvan is uitvoeren zoals het nu is voorzien, dan heb je een zonnepark van bijna 50 hectare. In het aller slechtste scenario zou het kunnen dat er helemaal niets kan." De vraag is in zo'n geval wat dat betekent voor de andere afspraken in het proces.

20230703 Coalitieakoord Overijssel BBB VVD PvdA GL SGP
Lees ook
Bestaande afspraken zijn heilig: Dit betekent het Coalitieakkoord Overijssel voor Twente

De wethouder zegt met zijn collega-bestuurder in het provinciehuis (gedeputeerde Tijs de Bree) in gesprek te willen, zodra het nieuwe provinciale beleid voor zonneparken klaar is. Tot die tijd zegt een provinciewoordvoerster ook geen duidelijkheid te kunnen geven. "Gedeputeerde Staten zullen binnenkort bekijken hoe invulling gegeven kan worden aan hun nieuwe koers op dit vlak, zoals beschreven in het coalitieakkoord", laat de woordvoerster weten. "De provincie staat hierover al in contact met de gemeente en houdt hen op de hoogte van de ontwikkelingen."

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.