Verkeer
Stuur appje
Zoek

Een échte afslag Enschede-Oost: zo kan het enige verkeerslicht tussen Amsterdam en Münster verdwijnen

Witteveen Bos N35 Oostweg impressie ri Duitsland
De voorkeursvariant voor de afslag Enschede-Oost (N35/Oostweg) kijkend in de richting van de Duitse grens.
Beeld: Witteveen+Bos

De ontsluiting van Enschede-Oost is op dit moment een van de grootste verkeerskundige uitdagingen van de stad. Met name in de ochtend- en avondspits is het een komen en gaan van automobilisten uit Glanerbrug en de aangrenzende stadswijken. Het opwaarderen van het kruispunt N35/Oostweg tot volwaardige verkeersknooppunt moet helpen de doorstroming te verbeteren. Enschede wil de aanpassing van 20 miljoen euro voorfinancieren.

Het is op de piekmomenten een drukte van belang op de N35, de Oostweg en de Gronausestraat. Niet zelden is het filerijden ter hoogte van de verschillende kruispunten. Mede daarom is het een langgekoesterde wens om iets te doen aan de ‘simpele’ kruising N35/Oostweg. Het kruispunt met verkeerslichten past niet op een autoweg en zou vervangen kunnen worden door een ongelijkvloerse constructie met op- en afritten. Daarmee verdwijnt in feite het enige verkeerslicht op de route van Amsterdam naar Münster.

Vier op- of afritstroken

Voor de drukte in Enschede-Oost is zo’n ongelijkvloerse aansluiting niet direct een oplossing, maar voor de doorstroming van en naar de Rijksweg A35 in ieder geval wel. Op verzoek van de gemeente Enschede heeft Rijkswaterstaat ontwerp- en veiligheidseisen ingebracht en heeft ook de provincie Overijssel meegedacht over hoe zo’n ongelijkvloerse aansluiting eruit kan zien.

Het gaat om een impressie; voordat het tot daadwerkelijke plannen leidt is nadere uitwerking nodig. Er moet voldoende budget zijn en er moeten verschillende procedures worden doorlopen, zoals stikstofberekeningen. Er volgt een vergunningsprocedure en als er grond moet worden aangekocht, dan worden hiervoor gesprekken gevoerd met grondeigenaren.

Lees verder onder de afbeelding

Witteveen Bos N35 Oostweg impressie
Impressie van bovenaf: de beoogde afritconstructie voor afslag Enschede-Oost (N35/Oostweg)
Beeld: Witteveen+Bos

In de onderzoeken is gekeken naar verschillende constructies waaronder een ‘klaverblad’, maar dat blijkt om verschillende redenen moeilijk inpasbaar. De voorkeur gaat uit naar twee op- en afritstroken, aan beide zijden van de weg. Dat betekent dat het verkeer dat vanaf de N35 linksaf slaat op de Oostweg en het verkeer dat vanuit de Oostweg linksaf slaat op de N35 richting Gronau elkaar kruist.

Enschede wil meebetalen

Maar hoeveel moet dat gaan kosten? En wie gaat dat betalen? Volgens een globale schatting gaat het bij de ongelijkvloerse aansluiting om een bedrag van zeker 26,6 miljoen euro. Dit is exclusief het verplaatsen van gasleidingen en de hoogspanningsmast ter hoogte van het kruispunt, wat al met al een extra kostenpost van 10 miljoen euro kan betekenen.

429416 N35
Lees ook
N35: volwaardige afslag Glanerbrug krijgt tweede kans

Door te lobbyen hoopt Enschede geldpotjes in Den Haag (en Zwolle) te kunnen aanspreken. De gemeente is in ieder geval bereid om een van de takken (op- en afritten) te betalen. Om te laten zien dat het de stad wat waard is, stuurt Enschede aan op voorfinanciering. Hiervoor wordt in 2025 een bedrag van 20 miljoen euro vrijgehouden in de begroting. De ongelijkvloerse kruising is op z’n vroegst pas in 2026 klaar.

Verkeersveiligheid

Een ongelijkvloerse aansluiting N35/Oostweg biedt ook de kans voor andere verkeersmaatregelen. Het wegvak tussen afrit Enschede (Zuiderval) en de overgang op de B54 bij de grens met Gronau behoort tot de meest onveilige stukken autoweg van Nederland. Althans, op wegen waar nog geen veiligheidsmaatregelen zijn genomen. De rijbanen worden op dit moment gescheiden door een groene strook. Binnen de ideeën voor de aanpak van de kruising bij de Oostweg, is ook de komst van middengeleiders tussen Enschede en Gronau meegenomen.

Oostweg doortrekken

In de toekomst zouden er zelfs nog meer aanpassingen mogelijk zijn. Er wordt in de impressie rekening gehouden met het eventueel doortrekken van de Oostweg naar de Zuid Esmarkerrondweg. Daarmee zou er een stukje rondweg ontstaan, maar krijgt Enschede-Zuid ook een aansluiting op de N35.

20220730 dodelijke aanrijding N35 Enschede News United Dennis Bakker 2022 07 30 180042 ndyz
Lees ook
Enschede wil met spoed een veiligere N35 tot de Duitse grens, minister trapt op de rem

Voordat het zover is zal er veel moeten gebeuren, waaronder een aanpassing van het bestemmingsplan en de aanschaf van verschillende percelen. Het gaat dus niet om een plan op de korte termijn. Hetzelfde geldt voor de wens voor een verbreding van de N35 tot aan de Duitse grens tot een volwaardige autoweg met 2x2 rijstroken. Hoewel er bij de aanstaande maatregelen rekening wordt gehouden met deze ontwikkelingen, moet daarvoor ook het viaduct aan de Brinkstraat worden vervangen .

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.