Verkeer
Stuur appje
Zoek

Niet zonder slag of stoot ... maar dit zijn de nieuwe bestuurders van waterschap Vechtstromen

20230630 DB Vechtstromen Wilbert Siebring Rolf Woolderink Ellen Hemmers Gezinus Wolters Gerald Aveskamp
De nieuwe leden van het Dagelijks Bestuur van Vechtstromen, met (v.l.n.r.) Wilbert Siebring, Rolf Woolderink, Ellen Hemmers, Gezinus Wolters en Gerald Aveskamp.
Beeld: Waterschap Vechtstromen

De nieuwe bestuurders van Waterschap Vechtstromen zijn geïnstalleerd. De komende jaren wordt het Dagelijks Bestuur - vergelijkbaar met wethouders bij een gemeente - gevormd door vijf nieuwkomers. Zij zijn verantwoordelijk voor het beleid op gebied van waterbeheer en waterzuivering in een gebied dat grofweg Twente en Zuidoost-Drenthe beslaat. Zonder slag of stoot ging de installatie van de nieuwe bestuurders niet. Met name bij de benoeming van Rolf Woolderink (BBB) zijn door de oppositiepartijen vraagtekens gezet.

Voorafgaand aan hun installatie worden alle beoogde bestuurders van Nederlandse overheden door het bureau BING getoetst op hun integriteit. Het bureau brengt eventuele risico's in kaart. Heeft een kandidaat-bestuurder bijvoorbeeld nevenfuncties die kunnen conflicteren met de nieuwe baan? Spelen er andere zaken of belangen die de persoon in kwestie chantabel kunnen maken? BING oordeelt niet of iemand wel of geen functie mag bekleden, dat doet immers het hoogste bestuursorgaan. In een gemeente is dat de gemeenteraad, maar bij het waterschap het Algemeen Bestuur.

Geschil met gemeente

Vechtstromen heeft de integriteitstoets van de nieuwe bestuurders openbaar gemaakt. Dat is ongebruikelijk. "Ik ben blij dat ik er iets over kan zeggen", zei Woolderink woensdagavond bij zijn installatie. De BBB'er uit Azelo heeft een geschil met de gemeente Hof van Twente. Die wil dat hij de zonder vergunning aangelegde aarden wallen en visvijvers op het terrein van zijn inmiddels naar de Achterhoek verplaatste viskwekerij TwenteVis weghaalt. De Rechtbank Overijssel heeft de gemeente onlangs in het gelijk gesteld, maar een beroepsprocedure loopt nog.

20230316 Waterschapshuis Almelo Henk Ketting
Lees ook
Nu al deuk in vertrouwen binnen Twents waterschap, maar coalitie krijgt 'voordeel van de twijfel'

Volgens Woolderink is de herinrichting van zijn terrein een resultaat met een saneringsplicht uit het verleden. "Van het vorige college kregen we na oplevering een staande ovatie. Echter het huidige college heeft andere belangen." Hij zegt dat de gemeente op zijn grond uit is en hem probeert uit te kopen. "Gestart met bestuursdwang en het stelselmatig weigeren van vergunningen in welke vorm dan ook."

Onkreukbaarheid

Binnen het DB van het waterschap is afgesproken dat Rolf Woolderink zelf niet zal acteren in richting van het college van Hof van Twente, indien die situatie zou ontstaan. Voor sommige partijen zijn daarmee de zorgen niet weg. "Dit straalt af op het waterschap", aldus Hugo Tromp van ChristenUnie. Hij hecht waarde aan 'onkreukbaarheid' van bestuurders.

20230316 Waterschapshuis Almelo Henk Ketting
Lees ook
Water Natuurlijk trok met BBB de kar, maar valt nu buiten de boot van coalitie in Twents waterschap

Wim van de Griendt van Water Natuurlijk noemt de uitspraken van Woolderink in de richting van het college van Hof van Twente zelfs 'diskwalificerend'. "We zien een risico en dat willen we gaan wegen", zei hij voor de stemming. Die stemming is unaniem, maar het ligt gezien de verhouding voor de hand dat de vijftien aanwezige coalitieleden van BBB, VVD, CDA en Landbouw Ongebouwd en één oppositielid Woolderink uiteindelijk hebben gesteund. Dat zou betekenen dat de andere acht oppositieleden dus tegen hebben gestemd.

Eerste klus

Voor de andere nieuwe DB-leden was er een ruimere steun vanuit het Algemeen Bestuur. Dat betekent dat Gezinus Wolter van BBB (18 voor, 6 tegen), Ellen Hemmers van het CDA (22 voor, 2 tegen), Gerald Aveskamp van de VVD (21 voor, 3 tegen) en Wilbert Siebring van Landbouw (22 voor, 2 tegen) aan hun eerste termijn als waterschapsbestuurder kunnen beginnen. Omdat waterschappen bij wet niet dualistisch zijn ingesteld, mogen zij net als andere ingezetenen meestemmen over (hun eigen) voorstellen.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.