Hengelo

Woningbouw in Beckum nog geen gedane zaak

Woningbouw in Beckum. Er is zal nog heel wat water door de Hagmolenbeek moeten stromen voor de eerste huizen er staan, maar feit is dat er begin april een belangrijke hobbel is genomen. TVO blijkt bereid om de voor woningbouw benodigde grond te verkopen aan de gemeente Hengelo. De betrokken partijen zetten op 1 april hun handtekening onder de intentieverklaring. Er zijn echter mensen die de ondertekening zien als een slechte 1 aprilgrap.

457599 hansgierveldtwickel
Neem de rentmeesters van Twickel. De grootgrondbezitter heeft in en rond Beckum talloze kavels in haar bezit. Waaronder eentje langs de Wolfkaterweg, pal tegen het wijkje De Wildbaan aan. Samen met de aangrenzende kavel van de Beckumse familie Ter Boo is dit stuk grond volgens Twickel âperfect voor woningbouwâ. Adjunct-rentmeester Hans Gierveld (foto) van Twickel: âHier is nieuwbouw een stuk makkelijker te realiseren dan op de velden van TVO. Daar moeten sportvelden verplaatst worden en wordt de ontsluiting erg lastig. Daarbij zal de natuur in het beekdal van de Hagmolenbeek ernstig geschaad worden. Alles bij elkaar opgeteld zijn de maatschappelijke kosten van bouwen bij TVO veel hoger dan bij bouwen aan de Wolfkaterweg.â

Stichting Samen Bouwen aan Beckum (SBB) is duidelijk een andere mening toegedaan. Daar zijn ze blij dat TVO tegen een vriendenprijs de grond van veld 3 wil verkopen, zodat daar straks 15 tot 17 woningen kunnen verrijzen. Grond waarop de eigenaren naar eigen inzicht een huis kunnen bouwen. In het geval van Plan Wolfkaterweg worden de woningen getekend en gebouwd door een externe partij onder de vlag van Betaalbaarwonennl (www.wolfkaterweg.nl) en is de flexibiliteit beduidend minder vreest SBB. Wél is daar ruimte voor beduidend meer woningen dan bij TVO.
Wethouder Mariska ten Heuw: âEr zijn al jaren allerlei plannen voor woningbouw in Beckum. Vorig jaar klopte Eric Temmink van Samen Bouwen aan Beckum (SBB) bij de gemeente aan voor een ultieme poging om bestaande plannen vlot te trokken. Samen met enkele andere Beckumers had Temmink in de gaten dat medewerking van de gemeente essentieel was. Dat mondde uit in talrijke gesprekken en een bewonersavond in oktober vorig jaar. Daarbij bleek een grote meerderheid van de aanwezigen vóór de bouwplannen op veld 3 van TVO.â
Wat vindt de wethouder van de kavel aan de Wolfkaterweg? âDe Beckumers gaven in oktober te kennen níet voor die optie te gaan. Bouwen bij TVO heeft als voordeel dat je dichter bij de dorpskern en haar voorzieningen zit en dat er gegarandeerd ook voor starters, die minder draagkrachtig zijn, gebouwd kan worden.â Dat eerste argument valt overigens te betwisten, omdat het in geval van bijvoorbeeld school, sporthal, Proggiehoes, café en cafetaria om een verschil in afstand van hooguit 100 tot 200 meter gaat.
Overigens moeten TVO en de gemeente, die de grond gaat aankopen en ontwikkelen, het nog eens worden over de prijs en de uiteindelijke kavelprijs. Maar met de handtekening die begin april gezet is, geven de partijen aan dat het daar niet op vast mag lopen. Daarna moeten de leden van TVO nog akkoord gaan.
Hans Gierveld van Twickel vindt het vreemd dat de gemeente geen onafhankelijke partij laat kijken naar de mogelijkheden voor woningbouw in Beckum. Hij verwijt gemeente en SBB tunnelvisie: âDe behoefte aan woningbouw is evident, waarom dan niet proberen er samen uit te komen? Mochten gemeente en SBB de plannen voor woningbouw bij TVO gaan doorzetten, dan zullen wij in elk bezwaar maken omdat de natuur in het geding is.â
Uiteindelijk verwacht Gierveld dat de maatschappelijke kosten voor ontwikkeling van woningbouw bij TVO zoveel hoger uit zullen pakken dan van woningbouw aan de Wolfkaterweg dat het verschil in kosten voor de woningkopende Beckumer nihil zal zijn.