Hengelo

AUDIO | Wethouder Bruggink: 'Jeugdhulp via scholen simpeler en directer'

De gemeenten Hengelo, Borne en Hof van Twente starten op zeven scholen een pilot waarin jeugdhulp voor leerlingen en gezinnen vanuit school wordt aangeboden. De pilot start komend schooljaar op zogenoemde zorgintensieve scholen in Hengelo: speciaal basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en praktijkonderwijs. Veel van deze leerlingen ontvangen ook jeugdhulp. Door hulp via school te bieden, kan dat zonder extra stappen en sluit de hulp goed aan op de aanpak van school. Dit bespaart tijd en geld. De drie gemeenten zetten tijdens de pilot een deel van het beschikbare geld voor jeugdhulp op een andere manier in. Doel is om de jeugdhulp voor leerlingen van deze scholen beter en slimmer te organiseren. Zoân duizend leerlingen gaan ervan profiteren. Ze komen uit Hengelo, Borne en de Hof van Twente, maar ook uit andere gemeenten in Twente.


Op de zorgintensieve scholen zijn bij verschillende leerlingen vaak een groot aantal hulpverleners van verschillende zorgorganisaties actief. Leerlingen krijgen jeugdhulp voor zichzelf of er wordt hulp ingezet om het thuis beter te laten gaan. Maar uit de ervaringen van ouders blijkt dat ouders niet altijd goed op de hoogte zijn. Ook blijkt dat de zorg op school en de zorg buiten school niet altijd een logisch geheel vormen.

Eind 2019 zijn de drie gemeenten met het onderwijs en de jeugdhulp in gesprek gegaan over wat beter zou kunnen. Hieruit is naar voren gekomen dat alle partijen graag zouden willen dat de jeugdhulp meer âals teamâ zou kunnen samenwerken op en met de scholen. Vervolgens vonden gesprekken plaats met de schoollocaties om erachter te komen aan welk soort hulp per schoollocatie behoefte is. Waar mogelijk hebben ouders ook meegedacht.

In de pilot combineert de zorgintensieve school de ondersteuning aan leerlingen en gezinnen die de school zelf kan bieden met jeugdhulp en andere mogelijkheden, zoals sport of de inzet van maatjes. Zes jeugdhulpinstanties bundelen hun kennis en zetten op deze scholen de hulp in die nodig is. Er kan zo eerder en meer praktisch hulp geboden worden bij problemen waar de leerlingen tegenaan lopen en die de school niet alleen kan oplossen.

Kinderen, jongeren en ouders worden direct verder geholpen. Zo kan er bijvoorbeeld hulp worden ingezet voor een kind dat regelmatig âbotstâ met klasgenootjes en ook veel strijd thuis heeft, maar ook voor jongeren met angstproblematiek die moeite hebben om de lessen te volgen en invulling te geven aan hun vrije tijd. Door bekende gezichten in de school wordt de drempel lager en de hulp effectiever. Een ander voordeel is dat voor een deel van de hulp geen aparte indicatie meer nodig is, waardoor er sneller hulp geboden kan worden.

De pilot wordt eind 2021 geëvalueerd en dan wordt besloten of en welk vervolg het krijgt. De verwachting is dat tijdens de pilot nog twee andere schoollocaties uit Hengelo aansluiten.

Wethouder Claudio Bruggink was vrijdag te gast bij 1Twente Vandaag om de plannen toe lichten. Hieronder het hele interview

461821 Claudio 298x234 1
Bericht naar de studio

Dit bericht gaat naar onze radiostudio. Tip voor de redactie? Mail naar redactie@1twente.nl.