Verkeer
Stuur appje
Zoek

Straatintimidatie Hengelo onderzocht: 'Je kunt Hengelo niet met Enschede vergelijken'

Nog altijd heeft Hengelo geen plan van aanpak als het om straatintimidatie gaat. Op 9 februari vorig jaar droeg de gemeenteraad in een motie het college van B en W op een dergelijk plan vóór het eind van dat jaar klaar te hebben. Op z'n vroegst ligt het er nu ergens in de loop van dit jaar. Aan Charmaine Dieleman zal het niet liggen: zij is als beleidsmedewerker veiligheid druk met de afronding van het project.

Criminologe

Criminologe Charmaine Dieleman is als beleidsmedewerker veiligheid in dienst van de gemeente. Samen met Kennispunt Twente heeft ze een vragenlijst opgesteld, die in kaart moet gaan brengen waar en wanneer in Hengelo straatintimidatie voorkomt. Aan de hand daarvan worden eventuele maatregelen voorgesteld.

Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is gebleken dat twee op de drie vrouwen wordt lastig gevallen op straat en een derde van de jonge mannen. Dieleman daarover: "Dit zijn landelijke cijfers. Wij willen nu onderzoeken in hoeverre die ook voor Hengelo gelden. Bekend is dat de cijfers in grote steden hoger zijn dan in kleinere plaatsen, maar willen we iets aan het probleem doen, dan moeten we eerst in kaart brengen in welke delen van Hengelo het precies voorkomt en of er bepaalde tijden zijn dat het meer voorkomt, de zogenaamde 'hottimes' en 'hotspots'."

“Enschede is een studentenstad met bijvoorbeeld veel buitenlandse studenten. Dat kan om een andere werkwijze vragen.”

Intimidatie of compliment?

Wat ook meespeelt is hoe mensen de intimidatie ervaren. Dieleman: "Neem nagefloten worden op straat. Dat kun je als intimiderend opvatten, maar ook als compliment." Op de vragenlijst staan ook vormen van intimidatie die niet anders dan bedreigend opgevat kunnen worden: van nageroepen en nagelopen worden tot letterlijk bedreigd of zelfs betast worden.

Vragen PvdA

Op 9 februari vorig jaar heeft de gemeenteraad in een motie het college van B en W opgedragen een plan van aanpak te maken om dit thema aan te pakken en dat plan nog in 2022 aan de gemeenteraad voor te leggen. Hoewel medio vorig jaar het onderzoek samen met Kennispunt Twente in gang is gezet, is er nog altijd geen plan van aanpak. Vandaar dat de PvdA bij monde van Nicolien Boekhoudt nu vragen heeft gesteld aan het college. "Wij zien graag dat deze motie zo snel mogelijk uitgevoerd wordt. We weten dat er aan gewerkt wordt, maar zouden graag weten hoe het ervoor staat en wanneer wij een uitgewerkt plan van aanpak kunnen verwachten", aldus Boekhoudt.

icon_main_info_white_glyph

'Vertraging door boerenprotesten en opvang Oekraïners'

Burgemeester Sander Schelberg, die in Hengelo het onderwerp 'veiligheid' in z'n portefeuille heeft, is gevraagd naar de vertraging en hij laat weten dat 'hij sinds de motie niet heeft stilgezeten'. Hij wijt de vertraging aan 'actuele situaties, die veel van de gemeentelijke capaciteit hebben gevraagd, zoals de boerenprotesten en de opvang van Oekraïners, maar ook aan personele wisselingen en de planning van het Kennispunt Twente'. Een woordvoerder laat weten dat de raad altijd tijdig wordt geïnformeerd als een afgesproken termijn niet wordt gehaald, zoals in dit geval gebeurd is.

Enquête

Het raadslid is blij dat er een enquête is verspreid, maar tegelijkertijd voedt dit bij haar de gedachte dat de uitkomsten nog wel even op zich zullen laten wachten. Dieleman over het tijdspad: "Mensen kunnen nog tot maandag 24 april de vragenlijst invullen. Vervolgens zullen we een aantal mensen die de vragenlijst hebben ingevuld,gaan benaderen voor interviews om nog meer informatie te vergaren. Kennispunt Twente streeft ernaar het rapport voor de zomer af te hebben. Daarna willen wij zo snel mogelijk het plan van aanpak presenteren."

Studentenstad

Of Hengelo daarbij zo ver zal gaan als bijvoorbeeld Enschede is de vraag. In Enschede wordt hard opgetreden tegen mensen die zich schuldig maken aan straatintimidatie. Door het strafbaar te stellen in de APV kunnen daders bestraft worden en daarnaast is er in Enschede een meldpunt geopend. Dieleman: "Of Hengelo ook tot dit soort repressieve maatregelen moet overgaan, ligt mede aan de uitkomsten van de enquête. Enschede is een studentenstad met bijvoorbeeld veel buitenlandse studenten. Dat kan om een andere werkwijze vragen. Het kan zijn dat we in Hengelo heel ver komen met een meer preventieve aanpak."

'Succes in Rotterdam'

Begin vorig jaar was toenmalig CDA-raadslid (en nu wethouder) Hanneke Steen een van de indieners van de motie. Zij opperde toen bij 1Twente dat het een kwestie van de lange adem zal worden: "Het gaat niet in één keer over, maar je moet wel ergens beginnen, zoals met voorlichting geven en er meer aandacht aan besteden op scholen. Dit heeft in Rotterdam al tot succes geleid."

PvdA-raadslid Nicolien Boekhoudt zou graag zien dat Hengelo het voorbeeld van Enschede of Maassluis volgt. Die laatste gemeente heeft in 2019 in de APV het volgende opgenomen: 'Het is verboden op of aan de weg of in een voor publiek toegankelijk gebouw individueel of in groepsverband een ander of anderen uit te jouwen of met aanstootgevende taal, gebaren, geluiden of gedragingen lastig te vallen.'

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.