Enschede

Aamsveen wordt beschermd natuurgebied

Natuurgebied het Aamsveen is door staatssecretaris Sharon Dijksma aangewezen als Natura 2000-reservaat. Het Aamsveen krijgt daardoor bescherming, zodat de natuur in het gebied niet achteruit gaat. Het besluit om het Aamsveen en veertien andere natuurgebieden in Twente op de lijst op te nemen, heeft bijna tien jaar aan overleg gekost. In het Aamsveen komt veel hoogveen voor. Ooit bedekte het hoogveen grote delen van West-Europa, maar daar is nu nog maar weinig van over. Door het hoogveen komen er zeldzame veenmossen en libellesoorten voor in het gebied bij Enschede.

Klokjesgentiaan aamsveen
De klokjesgentiaan komt nog veel voor in het Aamsveen © Still uit video 1Twente