Verkeer
Stuur appje
Zoek

Journalist Chris Vereijken onderzoekt toegankelijkheid van Hengelo en haar voorzieningen

Hengelo wil groeien naar 100.000 inwoners om de bestaande voorzieningen draaiende te kunnen houden. Maar zijn deze voorzieningen voor iedereen bereikbaar? Tegen welke obstakels lopen minder mobiele inwoners aan? Journalist Chris Vereijken kijkt de komende maanden namens 1Twente naar de mobiele toegankelijkheid van de stad en werpt vervolgens een blik in de toekomst: blijft de toegankelijkheid niet achter bij de groei van het aantal inwoners?

icon_main_info_white_glyph

Hengeloos Peil

Journalist Chris Vereijken was op 20 maart te gast in Hengeloos Peil om zijn onderzoek aan te kondigen. Daarin vertelde hij over het belang van de input van ervaringsdeskundigen: "Mobiele toegankelijkheid is meetbaar, maar ik ben niet de beste persoon om een inschatting te maken. Mensen in een rolstoel, blinden of scootmobielers kunnen dagelijks te maken krijgen met obstakels, die ik zelf niet zie", vertelt hij.

Zijn tafelgenoot tijdens de uitzending was zo'n ervaringsdeskundige. Rob Kolner is lid van de Gehandicaptenraad Hengelo. Hij is blind en vertegenwoordigt onder meer de slechtziende Hengeloërs namens deze adviesraad. Hij onderschrijft het nut van dit onderzoek en roept jonge ervaringsdeskundigen op om mee te denken met de gehandicaptenraad.

Vergrijzing

Heel Nederland en dus ook Hengelo krijgt in de toekomst te maken met een sterke vergrijzing. De fysieke achteruitgang die op oudere leeftijd plaatsvindt, zorgt ervoor dat de groep mobiel beperkte mensen in de stad toeneemt. Met deze informatie in het achterhoofd is het belangrijk om in kaart te brengen waar Hengelo staat op het gebied van mobiele toegankelijkheid. Doorgroeien zonder rekening te houden met deze doelgroep is immers geen optie. Sterker nog, het is al enkele jaren een wettelijke verplichting.

Aftrap

Om te peilen hoe toegankelijk de huidige stadsvoorzieningen zijn, opent 1Twente het dossier 'Hengelo Obstakelvrij'. Hierin worden de tussentijdse resultaten van het lopende onderzoek gepubliceerd. De vraag die wordt gesteld is: zijn de aanwezige voorzieningen mobiel toegankelijk en wordt ervoor gezorgd dat deze bereikbaar zijn voor de inwoners?

De antwoorden hierop worden gevonden bij minder mobiele doelgroepen en organisaties en diensten die invloed hebben op de mobiele toegankelijkheid in de stad. Er wordt gekeken naar nu, het recente verleden en naar de plannen voor de toekomst.

Opzet

De komende tijd worden met enige regelmaat artikelen over dit onderwerp op deze site geplaatst. Dit kunnen interviews zijn met bijvoorbeeld rolstoelgebruikers en visueel gehandicapten, enquêteresultaten van een onderzoek in de wijken en actualiteiten. Het onderzoek loopt tot begin juni. Het slotartikel van het dossier is een samenvatting van de verzamelde informatie met daarbij een conclusie.

Tips of opmerkingen kunnen worden gemaild naar [email protected]

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.