Verkeer
Stuur appje
Zoek

Hengelo krijgt nog dit jaar 72 modulaire woningen in Veldwijk en 't Woolde

230317 modulaire woningen hengelo GEMEENTE HENGELO
Een impressie van de geplande woningen aan de Bandoengstraat. Er is rekening gehouden met inpassing in de omgeving; het type woningen past in de buurt en er is veel ruimte voor groen rondom de woningen. Bovendien is er rekening gehouden met parkeren op het terrein zelf.
Beeld: Gemeente Hengelo

Het college van B en W van Hengelo wil voor het eind van dit jaar 72 modulaire woningen gerealiseerd zien op vrije kavels aan de Bandoengstraat, Stadionlaan en Heraklesstraat. Dit past in de ambitie van de gemeente om op korte termijn een fiks aantal tijdelijke woningen te realiseren om aan de grote vraag van woningzoekenden te voldoen.

Sportlaan Driene

Dit voorjaar wordt een eerste deel van deze ambitie waargemaakt: dan worden 200 containerwoningen voor eenpersoonshuishoudens aan de Sportlaan Driene opgeleverd. Omdat er ook veel acute vraag is bij huishoudens tot en met drie personen zijn gemeente en Welbions overeengekomen om op drie andere plekken in Hengelo op tijdelijke basis modulaire woningen te realiseren voor deze kleine huishoudens. De drie percelen zijn in gemeentelijk eigendom en mogen voor maximaal 15 jaar aan Welbions ter beschikking worden gesteld voor deze woningen.

“In kwaliteit, uitstraling en woongenot zijn ze gelijk aan een gebruikelijke woning”

Tweede leven

Het betreft percelen aan de Bandoengstraat naast het vorig jaar geopende Twents Vakcollege 't Woolde en twee plekken in Veldwijk, aan de Stadionlaan en de Heraklesstraat. “Door de keuze voor modulaire bouw kunnen woningen sneller worden gerealiseerd. De onderdelen worden in de fabriek gemaakt en op locatie in elkaar gezet. Het zijn compacte woningen, die verplaatsbaar zijn. Na vijftien jaar worden de woningen verplaatst. Op een andere plek krijgen ze een tweede leven. In kwaliteit, uitstraling en woongenot zijn ze gelijk aan een gebruikelijke woning”, aldus het college van B en W.

icon_main_info_white_glyph

Omwonenden ingelicht

Per brief zijn omwonenden geïnformeerd over deze plannen. Daarbij zijn ze uitgenodigd voor inloopbijeenkomsten per locatie op maandag 20 maart (Bandoengstraat in Twents Vakcollege ‘t Woolde) en op woensdag 22 maart (Stadionlaan en Heraklesstraat in de Brede School Berflo Es). Tijdens deze inloopbijeenkomsten zijn vertegenwoordigers van Welbions, de bouwbedrijven en gemeente aanwezig om meer te vertellen over de woningen, de procedures en de plannen.

Jaarwisseling

Omdat het tijdelijke woningen betreft, kan worden afgeweken van het bestemmingsplan voor een periode van maximaal 10 jaar. Binnen die termijn moet een definitief omgevingsplan worden opgesteld voor de drie locaties. De percelen hebben momenteel een maatschappelijke bestemming. Er wordt een omgevingsvergunning aangevraagd om tijdelijk af te wijken van dit bestemmingsplan. Op zijn vroegst zal dit najaar de grond bouwrijp worden gemaakt. De verwachting is dat de nieuwe bewoners rond de jaarwisseling de sleutel van hun nieuwe huis kunnen krijgen.

Coontainer hengelo emileurban
Lees ook
Tweehonderd Hengelose containerwoningen worden binnen zes weken opgeleverd

Voor wie?

De woningen zijn geschikt voor kleine huishoudens die een betaalbare sociale huurwoning zoeken. “Dat kan een jong stel uit Hengelo zijn, iemand die in een echtscheiding zit en snel wat anders nodig heeft of een statushouder”, aldus het college. Welbions verzorgt de toewijzing en het beheer van de woningen.

Geld

Vanwege het tijdelijk karakter van deze woningen is de exploitatietermijn kort. Dat maakt een rendabele exploitatie lastig. Om deze projecten toch te realiseren stelt de gemeente de grond kosteloos beschikbaar. Daarnaast heeft de gemeente subsidies ontvangen van het rijk die voor dit doel ingezet worden.

In het kader van de subsidieregeling huisvesting aandachtsgroepen is een bedrag van 200.000 euro ontvangen voor de realisatie van 40 woningen (5 mille per woning). Daarnaast is een subsidie van 1.032.000 voor 86 woningen (12 mille per woning) ontvangen in het kader van versnelling flexwonen. De subsidies worden gecombineerd ingezet voor de woningen op de drie percelen. “We werken samen met Welbions aan een vierde locatie waar het restant van de subsidie wordt ingezet. Vooralsnog zien wij geen financiële effecten op de begroting”, aldus het college.

icon_main_info_white_glyph

'Nieuwe buren zijn welkom'

Tijs Jagers woont pal tegenover de kavel aan de Heraklesstraat waar eind dit jaar een aantal van deze modulaire woningen zal verrijzen. Op het stuk grond was tot acht jaar geleden Speeltuinvereniging Twekkelerwegkwartier gevestigd. Hij heeft er geen enkele moeite mee dat hij straks nieuwe overburen krijgt: "Ik spreek denk ik ook namens de meeste buren dat die nieuwe mensen van harte welkom zijn. We zijn een bovengemiddeld gezellig straatje in Hengelo. Iedereen kent elkaar en groet elkaar." Voor Jagers en z'n buren zal nieuwbouw zelfs een voordeel kunnen opleveren. Hij lacht: "Als er livemuziek is bij Het Twentse Ros aan de Twekkelerweg kunnen we daar nu vaak van 'meegenieten'. Die nieuwbouw komt tussen ons en het zalencentrum en zal het geluid fiks gaan dempen."

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.