Verkeer
Stuur appje
Zoek

Enschede zwicht onder druk van provincie en wijst twee potentiële locaties voor windturbines aan

20230227 Pixabay Windmolen windturbine
Beeld: Pixabay

Eigenlijk wilde de wethouder er niet aan, maar nu de druk vanuit het provinciehuis wordt opgevoerd komt er toch een zoekgebied voor windturbines. Dat wil zeggen: als de gemeenteraad daar mee instemt. Gebeurt dat niet voor 1 juli, dan kan de provincie de regie voor de bouw van windmolens zelf overnemen als initiatiefnemers zich melden.

Zoekgebieden voor windmolens moeten worden opgenomen in de Regionale Energiestrategie of RES, zeg maar het klimaatbeleid op Twentse schaal. Een kleine twee jaar geleden heeft de gemeenteraad van Enschede bepaald dat die zoekgebieden er niet komen, zolang er geen duidelijkheid is over landelijke onderzoeken naar gezondheidseffecten van windturbines en eventuele gevolgen voor afstandsnormen.

Vlak buiten Usselo

Nu stelt het college de gemeenteraad voor om op dat standpunt terug te komen. Deze zomer moeten er op regionale schaal concrete energieplannen liggen (RES 2.0) en daarin wordt van gemeenten verwacht dat zij aangeven waar op hun grondgebied eventueel ruimte is voor windturbines. Doen zij dat niet voor de deadline en meldt een windmolenbouwer zich met een plan in de bewuste gemeente, dan kan de provincie op grond van de Elektriciteitswet zelfs buiten de gemeenteraad om toestemming verlenen.

Lees verder onder de afbeelding

Pondera Consult Windturbines N18 Usselo Enschede
In eerdere energieplannen van Enschede zijn er al twee potentiële windmolenlocaties langs de N18 benoemd.
Beeld: Pondera Consult/Gemeente Enschede

'De gemeente wenst de regie over het windbeleid niet uit handen te geven', schrijft het college aan de gemeenteraad. Zij stelt voor om een gebied langs de N18 aan te wijzen als 'voorlopig en indicatief' zoekgebied tot er nieuwe normen voor windturbines door het Rijk zijn vastgesteld. Het gaat om het gebied tussen grofweg Usselo en het crematorium, dat al eerder in de energieplannen was benoemd als de meest geschikte plek voor twee (of drie) turbines.

Verkenning in Broekheurne

De vraag is wat de toevoeging 'indicatief en voorlopig' aan het zoekgebied waard is als deze wordt opgenomen in de Regionale Energiestrategie. Als de landelijke afstandsnormen ten opzichte van windturbines worden aangepast, dan gebeurt dat niet voor het voorjaar van 2024. Volgens de provincie doet dat niet ter zake, omdat deze normen pas gedurende een eventueel vergunningsproces aan de orde komen.

Pexels pixabay 33062
Lees ook
'Verkenning windturbines in Enschede-Zuid zet draagvlak zonnepark (en meer) op het spel'

Het voorstel van het college komt op ongeveer een maand nadat een bijeenkomst over windenergie tot bezorgdheid leidde in het buitengebied van Enschede-Zuid. In de buurtschap Broekheurne wordt een 'gebiedsproces' doorlopen waarin boeren, buitenlui, provincie en waterschap kijken naar sociale cohesie, maar ook de indeling van de buitenruimte in de toekomst. Daarin wordt een mogelijke verkenning naar windenergie rondom het Rutbeek, indien er 'draagvlak' is, meegenomen. Mocht dat leiden tot een concreet initiatief, dan kan het zoekgebied voor windenergie worden aangepast, schrijft het college aan de gemeenteraad.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.