Verkeer
Stuur appje
Zoek

VVD, PVV en Samen Lokaal Twente: de (on)mogelijkheid om woningen te bouwen en vliegen op Twente Airport

In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen op 15 maart ontvangt 1Twente achttien lijsttrekkers uit Overijssel. Hoe denken zij over de toekomst van de boeren in hun provincie? Zijn er zorgen over de kloof tussen overheid en burgers?

In de vierde aflevering van de 1Twente Partijgesprekken schuiven Erwin Hoogland (VVD), Jeanet Nijhof (PVV) en Barry Overink (Samen Lokaal Twente) aan. Zij praten over wonen, de toekomst van Twente Airport en de regierol van de provincie Overijssel.

Niet bouwen door stikstofregels

"We kunnen niet veel doen", verzucht lijsttrekker Barry Overink van Samen Lokaal Twente, het verbond van Twentse lokale politieke partijen. "Er liggen in Enschede plannen voor 1000 woningen, maar er ligt een Natura 2000-gebied. Dan kan je niets." De stikstofdepositie van de bouwplannen ligt boven de landelijke normen.

Overink ziet dan ook het liefst dat er niet naar modellen, maar naar de daadwerkelijke staat van de natuur wordt gekeken. De PVV wil helemaal af van de stikstofregels, omdat deze woningbouw in de weg zitten. Daarvoor ben je afhankelijk van Den Haag. "Maar als je vanuit de regio's een vuist maken, dan zal Den Haag moeten luisteren."

Bouwen in buitengebied

Overink zegt de laatste jaren de regie op gebied van woningbouw te hebben gemist. Uitgerekend VVD-politica Monique van Haaf had in die tijd als gedeputeerde woonbeleid in haar portefeuille. Lijsttrekker Erwin Hoogland verdedigt 'zijn' bestuurder, die er na de verkiezingen mee stopt. "Het is de meerderheid van de Provinciale Staten die afgelopen jaren moeite had met bouwen in het buitengebied", aldus Hoogland.

En daar, in de uitbreiding van dorpen en steden, ligt volgens hem de sleutel naar verbetering. "We hebben in Overijssel de Ladder van Duurzame Verstedelijking vastgesteld. Toen zaten we nog in de gedachte dat we een krimpregio zouden zijn. En die zit ons nu in de weg. We moeten flexibeler zijn om te kunnen bouwen in het buitengebied." Al is volgens Hoogland ook het (vrijwillig) uitkopen van boeren ten behoeve van woningbouw onvermijdbaar.

Vliegen op Twente

Over Twente Airport zijn VVD, PVV en Samen Lokaal Twente redelijk eensgezind. Die moet in ieder geval open blijven. Onlangs zagen hun lokale equivalenten in de gemeenteraad van Enschede een motie aangenomen worden die oproept om burgerluchtvaart weer mogelijk te maken. Al is VVD-lijsttrekker Erwin Hoogland, die in het verleden als Statenlid de luchthaven al in zijn portefeuille had, duidelijk: "Een 100 procent commerciële luchthaven is onrendabel volgens de rapporten."

Daarom denkt ook PVV-Statenlid Jeanet Nijhof dat er combinaties moeten worden gemaakt, onder meer met het naastliggende bedrijventerrein. "Dat zou een economische impuls zijn." Dat dat een nieuwe miljoeneninvestering vraagt (voor aanpassingen aan de infrastructuur) is Overink om het even. "Die moet er sowieso komen, ook voor hetgeen wat we nu doen. Ik heb begrepen dat Defensie weer interesse heeft in het gebied, misschien dat die ook een steentje willen bijdragen."

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.