Video

Twekkelo in actie tegen windmolens: ‘Zo’n ding verminkt ons mooie natuurgebied’

Twekkelo - Boze bewoners van Twekkelo laten in een actiebijeenkomst raadsleden zien waarom er in hun buurtschap geen windturbine mag komen. „Zo’n ding van 230 meter hoog verminkt ons mooie natuurgebied.”

Peter Mosman laat er op deze woensdagavond geen gras over groeien. Vertegenwoordigers van diverse raadsfracties zijn nog maar net op de afgesproken plek in Twekkelo gearriveerd of hij maakt in woord en gebaar duidelijk dat een windturbine er niet past.

Hij krijgt bijval van tientallen andere bewoners. In speciaal bedrukte T-shirts met actiekreten staan ze de raadsleden op te wachten. Als de volksvertegenwoordigers het al niet beseften, dan weten ze nu in elk geval dat hun besluit over de gemeentelijke energievisie een zware dobber zal worden.

Volgende week komt deze heikele kwestie aan de orde in een commissievergadering. Voor bewoners van Twekkelo aanleiding om nog even heel nadrukkelijk hun argumenten naar voren te brengen.

Tegenover De Marssteden wijst Mosman naar een plek aan de rand van een bos langs de Zwartevennenweg. Daar is één van de zes beoogde windturbines in Enschede gepland. „Niet op het industrieterrein, zoals de gemeente wil doen geloven”, zegt hij.

Beschuldiging van misleiding

De bewoners betichten het college van misleiding, omdat volgens hen niet de exacte locatie voor de beoogde windturbine is aangegeven. „Dat maakt ons boos”, zegt Mosman. „Maar los daarvan vinden we dat windmolens hier gewoon niet passen. Eerder is Twekkelo door een landschapsarchitect van de gemeente nog bestempeld als meest waardevolle deel van het Enschedese buitengebied. Dan zet je er toch niet zo’n ding van 230 meter neer? Dat is meer dan twee keer hoger dan de Alphatoren.”

Volgens de bewoners wordt ook de minimale afstand van 400 meter tot woningen niet in acht genomen. Ze hebben de indruk dat er een spelletje wordt gespeeld en inspraak er niet meer toe doet. Mosman: „Er ligt al een overeenkomst tussen energiebedrijf en landeigenaar. Het besluit lijkt al genomen.”

Twekkelo windmolens foto Reinier van Willigen
Afbeelding: Reinier van Willigen

Dilemma voor raadsleden

Het is aan de raadsleden de komende tijd het tegendeel aan te tonen. Ze staan voor een dilemma. De doelstelling is dat het percentage duurzaam opgewekte energie in 2030 tenminste 16,6 procent bedraagt. Uitgaande van de energievisie moeten er op drie locaties zes turbines komen.

Terwijl twee boa’s toekijken of er wel 1,5 meter afstand wordt gehouden gaan op de zandweg bewoners in discussie met raadsleden. Vertegenwoordigers van de oppositie in de gemeenteraad maken duidelijk dat Twekkelo op hun steun kan rekenen.

Behoud van natuur

Dat ligt anders voor de coalitiepartijen, geven de woordvoerders van VVD en D66 eerlijk aan. Ze hechten veel waarde aan het behoud van natuur, maar er liggen ook afspraken over klimaatdoelstellingen. Voor hen wordt het een moeilijke keuze.

Vooruitlopend op de uitkomst van de politieke discussie kondigt Mosman al stellig aan dat er in Twekkelo sowieso geen windreuzen zullen komen. „We zullen desnoods jarenlang een juridische strijd voeren. Zo’n ding laten we hier niet toe.”

© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en 1Twente Enschede