Luister
Kijk
Zoek
Nieuws
Enschede

Greep uit de verkeersplannen van Enschede: parkeergarage op het Kennispark, extra rotonde in 'Zuid'

20230126 Parkeergarage Kennispark Gemeente Enschede
Een impressie van de nieuwe parkeergarage die op het Kennispark moet komen, met groene gevels en zonnepanelen.
Beeld: Gemeente Enschede

Ruim baan voor de fietser: dat blijft een van de belangrijkste uitgangspunten in het verkeersbeleid van de gemeente Enschede. Maar ook in de automobilist wil het college blijven investeren. Daarvoor worden de komende jaren miljoenen euro's vrijgemaakt. Dat moet vooral leiden tot een verbetering van de doorstroming in de stad en voldoende parkeerplekken.

Elk jaar stelt de gemeenteraad vast voor welke verkeersprojecten er geld wordt gereserveerd. In 2022 is bijvoorbeeld al geld gestoken in fietsstraten, een oplossing voor het verkeersinfarct in Enschede-Noord en een onderzoek naar een extra aansluiting op de N35 voor Glanerbrug. Maar wat gebeurt er de komende jaren? We doen een greep uit de plannen.

1. Parkeergarage Kennispark

Op het Kennispark Twente (grofweg het gebied vanaf de Universiteit Twente tot aan de Grolsch Veste) gaat op korte termijn al van alles gebeuren. Met hulp van de Herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO) wordt er een kantoorpand opgeknapt en omgebouwd tot een bedrijfsverzamelgebouw voor technische bedrijven. Op de vrije kavels ter hoogte van Hotel de Broeierd aan de Hengelosestraat moeten bovendien twee nieuwe gebouwen (bedrijven, horeca en laboratoria) verrijzen.

422743 kennispark
Lees ook
Miljoeneninjectie voor opwaardering Kennispark Twente met parkeergarage

De openbare ruimte wordt zo autoluw mogelijk gemaakt. Werknemers en bewoners van het gebied zullen toch hun auto moeten parkeren. Daarom stelt het college voor om een kavel aan de Hengelosestraat beschikbaar te stellen voor de bouw van een parkeergarage voor 300 auto's en plekken voor elektrisch laden. Op het dak komen zonnepanelen en de garage krijgt groene gevels. De bouw van deze garage behoort formeel niet tot de verkeersplannen. De investering wordt dus gedekt uit toekomstige grondopbrengsten.

2. Doorstroming singels

Iedere automobilist die vaak op pad is in Enschede, weet dat de doorstroming op de singels soms te wensen overlaat. In de ochtend- en avondspits is het vooral op de noordelijke singels, maar ook rond de kruisingen met de Zuiderval en Kuipersdijk, een drukte van belang. En dat betekent in de praktijk dat het doorkruizen van het centrum via een gemeentelijke parkeergarage soms nog sneller is dan de route over de singels.

Parkeergarage foto 01
Lees ook
Ben je sneller met de auto door hartje Enschede dankzij het gratis parkeeruurtje?

Maar aan de doorstroming op de singels wordt gewerkt, meldt het college in de jaarlijkse verkeersplannen. Allereerst door oude verkeerslichten te vervangen en opnieuw in te regelen. Alleen daarvoor wordt in vier jaar tijd meer dan 3 miljoen euro uitgetrokken. Daarnaast worden op korte termijn resultaten verwacht van een onderzoek naar maatregelen om de doorstroming op de singels te verbeteren. Voor de uitvoering hiervan wordt verspreid over drie jaar nog eens 9 miljoen euro beschikbaar gesteld.

3. Nieuwe rotonde

Uit oogpunt van verkeersveiligheid worden regelmatig kruispunten of andere verkeerssituaties door de gemeente aangepakt. Zo is eerder al de verkeerssituatie aan de Oostweg (ter hoogte van de kruising met de Schukkinkweg) op de agenda gezet vanwege het grote aantal ongevallen. Ook in Enschede-Zuid zijn er kruispunten waar al langere tijd zorgen zijn over de verkeersveiligheid. Een daarvan is de kruising Knalhutteweg-Het Stroink.

icon_main_info_white_glyph

25 miljoen voor de fiets

In totaal wordt er de komende vier jaar meer dan 56 miljoen euro geïnvesteerd in mobiliteitsprojecten. Een kleine 20 miljoen daarvan is afkomstig van subsidies van de provincie of het Rijk. Van de totale investering is 25 miljoen specifiek gericht op het fietsbeleid en 10 miljoen alleen voor de auto. Ook voor verkeersveiligheid (6 miljoen), wijkverkeersplannen (4 miljoen) en duurzaamheid en innovatie (4 miljoen) worden grotere bedragen uitgetrokken. In de laatstgenoemde categorie vallen ook de 'hubs' voor deelscooters en deelfietsen.

Volgens de meest recente beschikbare cijfers gebeurden er in de afgelopen vijf jaar 20 ongelukken op het kruispunt in de wijk Stroinkslanden. Nu er toch kosten moeten worden gemaakt voor de riolering en wegenonderhoud in het gebied, ziet de gemeente de kans om op die werkzaamheden mee te liften en het kruispunt op de schop te nemen. De bedoeling is dat er een nieuwe rotonde wordt aangelegd. Zo moet het aantal ongevallen worden beperkt.

20230126 Knalhutteweg Stroink Google Maps
Het kruispunt Knalhutteweg/Het Stroink wordt een rotonde.
Beeld: Gemeente Enschede
Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip de redactie via [email protected] of bel één van onze redacties (zie contactpagina).