OmArm Enschede

Enschede wil inwoner vertrouwen en versoepelt sanctiebeleid bijstand met lagere boetes

Ontvangers van een bijstandsuitkering in Enschede die hun verplichtingen niet nakomen, konden altijd rekenen op pittige financiële gevolgen. Dat sanctiebeleid wordt versoepeld: de gemeente Enschede zegt meer te willen werken vanuit het vertrouwen in inwoners.

FOTO NWS 20200227 TUB Arjan Kampman
© Reinier van Willigen

De gemeente Enschede zal met een aanpassing van de zogeheten Maatregelenverordening jaarlijks 200.000 euro minder binnenhalen aan boetes voor bijstandsgerechtigden die de regels rond de Participatiewet overtreden. Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel met de beoogde versoepeling van het sanctiebeleid deze week naar de gemeenteraad gestuurd.

„Het blijkt dat het opleggen van financiële sancties aan mensen met een bijstandsuitkering vaak averechts werkt en de problemen rond schulden en armoede alleen maar versterkt”, zegt wethouder Arjan Kampman. De strenge maatregelen waren sinds begin 2015 van kracht. Kampman zegt voortaan meer te willen werken vanuit het vertrouwen in de eigen inwoners, maar wijst er wel op dat in bepaalde gevallen sancties wel nodig blijven. „Er zijn altijd mensen die de boel willens en wetens belazeren en het niet zo nauw nemen met de regels.”

Verlagingen boetes

De aanpassing voorziet in het raadsvoorstel in een omvangrijk schema waarin de verlaging van de boetepercentages voor bijstandsgerechtigden staan aangekondigd. Zo wordt iemand die zich niet afmeldt voor een afspraak met een ambtenaar straks met 10 procent gekort op de uitkering, daar waar de sanctie nu nog 40 procent bedraagt. Eenzelfde verlaging is van toepassing bij het niet afmelden en/of niet verschijnen op de Doen-beurs, waar mensen worden gestimuleerd te leren en/of vrijwilligerswerk te verrichten.

„Het maakt nogal wat uit of iemand zijn of haar uitkering met 10 of 40 procent ziet gekort”, zegt Kampman. „We willen mensen financieel minder hard treffen. Dat vergoot ook de motivatie om weer te gaan werken, verwachten we.”

‘Schijnversoepeling’

In tegenstelling tot de wethouder is René Beunders minder ingenomen met de versoepeling. Beunders, die met Sociaal Hart Enschede bijstandsgerechtigden adviseert, spreekt in een mail aan de gemeenteraad van een ‘schijnversoepeling’. In het schrijven houdt Beunders de raad voor dat een alleenstaande met een bijstandsuitkering van 1052,32 euro die een sanctie van 5 procent krijgt opgelegd, altijd nog ruim 52 euro minder ontvangt. Voor gehuwde of samenwonenden met maandelijks 1503,31 komt een maatregel van 10 procent op een strafkorting van 150 euro te staan.

Beunders roept de raad in zijn mail op tot ’humaan maatregelenbeleid’. Hij doet dat aan de hand van een overzicht van het aantal bijstandssancties dat de gemeente vanaf 2015 heeft opgelegd. Dat zijn er 4691. „In al die gevallen moet dat tot enorm veel stress en betalingsproblemen hebben geleid.”


Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via info@1twente.nl of bel redactie Enschede (053) 432 75 27 of redactie Hengelo (074) 256 6699.