Verkeer
Stuur appje
Zoek
Nieuws
Enschede

Verhouding gemeente Enschede en sociaal voorvechter op scherp

Rene Beunders
Rene Beunders in de radio studio van 1Twente
Beeld: 1Twente

“De gemeente probeert me de mond te snoeren”, zegt René Beunders, voorzitter van Sociaal Hart Enschede. “Beunders heeft het agressieprotocol overtreden en meegewerkt aan de verspreiding van smaad en laster”, stelt de gemeente bij monde van woordvoerder Ton Kamp. Beide partijen hebben aangifte tegen elkaar gedaan, Beunders kreeg een waarschuwingsbrief. En niet alleen hij.

“De gemeente probeert me de mond te snoeren”, zegt René Beunders, voorzitter van Sociaal Hart Enschede. “Beunders heeft het agressieprotocol overtreden en meegewerkt aan de verspreiding van smaad en laster”, stelt de gemeente bij monde van woordvoerder Ton Kamp. Beide partijen hebben aangifte tegen elkaar gedaan, Beunders kreeg een waarschuwingsbrief. Maar niet alleen hij.

De verhoudingen staan op scherp. Beiden - Beunders en de gemeente - stellen niet te willen escaleren en in beginsel altijd liever het gesprek aan te gaan, maar in de afgelopen weken is het hard gegaan. Een gesprek lijkt voorlopig niet aan de orde. De escalatie tussen Beunders en de gemeente lijkt alleen niet op zichzelf te staan en dreigt ook op andere fronten, zo blijkt uit vertrouwelijke informatie (bron bij de redactie bekend).

De gemeente deed begin juni aangifte van (het leveren van een bijdrage aan) smaad en laster jegens Klachtencommissaris Ninke van der Kooy. Aanleiding: Beunders stuurde een foto van een anonieme brief door naar burgemeester en wethouders, raad en betrokken ambtenaren. Die brief bevatte ernstige beschuldigingen aan het adres van de Klachtencommissaris. Beunders deed daarop aangifte wegens smaad omdat Van der Kooy hem onterecht zou hebben beschuldigd van het falsificeren van een handtekening onder een machtiging.

Vijf weken na de aangifte van de gemeente volgde een waarschuwingsbrief. Standaardprocedure op het moment dat iemand de agressieregels van de gemeente overschrijdt, zo stelde woordvoerder Ton Kamp in een reactie. Er is een grens aan de manier waarop ambtenaren bij hun werk bejegend mogen worden. Wordt die grens overschreden, dan volgt er een waarschuwing. Kamp: “Het is ook niet meer dan dat.” Onder agressie wordt alles verstaan dat bedreigend of beledigend is.

In het geval van Beunders zou dat gaan om ‘intimiderende insinuaties’ en overtreding van huisregels. Onduidelijk is welke huisregels dat precies zijn. Kamp gaf in zijn reactie aan dat het niet om een incident gaat, maar dat er sprake is van herhaalde overtreding van gedragsregels. “De heer Beunders en de gemeente zijn het niet altijd eens. Dat mag, maar het moet wel zakelijk blijven. De heer Beunders speelde het bij herhaling op de persoon.” Op de vraag hoe dan moet worden omgegaan met klachten over persoonlijk functioneren van een ambtenaar, antwoordde Kamp dat dan de weg naar leidinggevenden, wethouder of gemeentesecretaris openstaat.

Beunders is niet de enige vertegenwoordiger van de groep Enschedeërs die afhankelijk is van bijstand of een WMO-regeling die recentelijk een dergelijke waarschuwingsbrief van de gemeente ontving. Dat blijkt uit vertrouwelijke informatie die onze redactie vandaag kreeg. Daarbij zou het gaan om eenzelfde motivering en een vergelijkbare aanleiding. Ook deze tweede brief heeft bij de ontvanger tot grote verontwaardiging geleid. Anders dan bij Beunders heeft de gemeente in dit tweede geval wel wederhoor gepleegd.

Woordvoerder Kamp kon niet bevestigen of er waarschuwingsbrieven naar andere belangenbehartigers zijn verzonden en stelde vanmiddag dat de gemeente jaarlijks zo’n twintig tot dertig van dit soort brieven stuurt. Dat niet alleen individuen die in de optiek van de gemeente over de schreef gaan een tik over de vingers krijgen maar ook belangenbehartigers, is evenwel opmerkelijk.

Kamp stelde dat de gemeente niet met vreugde waarschuwingsbrieven stuurt. “We gaan liever het gesprek aan. In het geval van Beunders hebben we een gezamenlijk belang: dat van kwetsbare burgers van Enschede. Niemand is gediend bij escalatie: burgers, Sociaal Hart, de heer Beunders, noch de gemeente.” In de situatie van Beunders heeft de gemeentesecretaris, nadat er een waarschuwingsbrief was gestuurd, een aantal pogingen gedaan dat gesprek met de voorzitter van Sociaal Hart te openen. Beunders heeft in een reactie laten weten alleen het gesprek aan te gaan als de aangifte en de in zijn ogen onterechte waarschuwingsbrief worden ingetrokken. “Nu zijn we wederzijdse verdachten, en die gaan in principe niet met elkaar in gesprek. Dat is niet zuiver.”

Beunders is nog niet door Justitie of politie gehoord en wil wachten op het vervolg op de beide aangiften. Raadsleden Margriet Visser van Enschede Anders en Piet van Ek van de SP hebben inmiddels vragen aan het College gesteld.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.