Verkeer
Stuur appje
Zoek

‘We willen geen glasplaat van twee kilometer in onze achtertuin’

Hasseler es behoud hasselo koe
Bewoners van de Hasseler Es, Deurningen en Broek-Oost hebben de handen ineen geslagen in hun strijd tegen de komst van een zonnepark op het laatste stukje van de oorspronkelijke Hasseler Es.
Beeld: Werkgroep Behoud Buitengebied Hasselo

Bewoners van de Hasseler Es, Deurningen en Broek-Oost hebben de handen ineen geslagen in hun strijd tegen de komst van een langgerekt zonnepark tussen de noordrand van de Hasseler Es en de Vliegveldstraat, pal langs de gemeentegrens met Dinkelland. Afgelopen dinsdag legden ze hun bezwaren neer bij verantwoordelijk wethouder Claudio Bruggink, maar die kon niet meer dan luisteren en aangeven dat bij de besluitvorming alle voors en tegens zullen worden meegenomen.

Werkgroep Behoud Buitengebied Hasselo

René Kuiphuis, zelf woonachtig in de wijk Broek-Oost, voert het woord namens alle bewoners die tegen de plannen zijn. Ze hebben zich verenigd in de werkgroep Behoud Buitengebied Hasselo. “De argumenten van de inwoners van de wijken zijn misschien anders die dan van de bewoners van het buitengebied, maar we trekken wel samen op. In de Hasseler Es en Broek-Oost willen ze die grote glasplaat niet vanwege het uitzicht, de mogelijke schittering en de kans op waardevermindering van de woningen, de landbouwers aan de Deurninger kant zijn daarnaast bang dat ze worden belemmerd in hun bedrijfsvoering.”

“We zijn helemaal niet tegen de energietransitie, maar volgens ons zijn er voldoende alternatieven.”

Petitie

Het steekt de omwonenden dat ze niet of niet tijdig zijn geïnformeerd. Een petitie van de stichting is inmiddels 2.432 keer getekend. Kuiphuis: “Veel van die ondertekenaars waren onaangenaam verrast door de plannen. Er heeft wel een bekendmaking in het Hengelo’s Weekblad gestaan, maar niet iedereen leest die krant.” Hermine Banis, secretaris van de wijkraad Hasseler Es: “De redactie van de Hasseler Post heeft de gemeente begin dit jaar om informatie gevraagd, zodat we een stuk konden plaatsen. Maar ik vind dat de gemeente dat ook zélf had kunnen aandragen.”

Energietransitie

Kuiphuis: “We zijn helemaal niet tegen de energietransitie, maar volgens ons zijn er voldoende alternatieven. Denk aan zonnepanelen op daken, op bedrijventerreinen, op fietsenstallingen. Besef wel dat we hier te maken hebben met het laatste oorspronkelijke stukje van de oude Hasseler Es. Dat heeft een grote landschappelijke waarde en geldt als een geliefd wandel- en recreatiegebied voor veel mensen.” De wijkraad vreest dat de zonnepanelen voor overlast zorgen bij bewoners aan de rand van de wijk. Hermine Banis:”“De panelen moeten op het zuiden gericht staan en dat betekent dat de schittering van de zon bij de mensen in huis komt, dat moet je niet willen.”

Dorpsberaad Deurningen

De werkgroep Behoud Buitengebied Hasselo wil meerdere acties houden waarbij de bewoners worden betrokken. Zo is een flyer gemaakt en verspreid onder alle bewoners van de rand van de wijk. Ook is er een website om een ieder zoveel mogelijk op de hoogte houden over de voortgang. Dorpsberaad Deurningen is op de hoogte van de plannen van de gemeente Hengelo, maar neemt hierover nog geen standpunt in. Voor de duidelijkheid: Deurningen bevindt zich in de gemeente Dinkelland. De inwoners van Deurningen waarmee Kuiphuis contact heeft zijn met name bewoners van het buitengebied. “Ik woon aan de Deurningse kant en voel me oudsher ook meer Deurninger dan Hengeloër.”

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.