Verkeer
Stuur appje
Zoek

Beckumers en Oelenaren willen niet dupe worden van protest tegen windmolens

Pexels pixabay 356036
Beckumers en Oelenaren zijn vooral bang dat wanneer de gemeente besluit om geen of minder windturbines te plaatsen, er grote zonnevelden moeten komen in de twee buurtschappen om dit gemis te compenseren.
Beeld: Pixabay

Het gemeentebestuur van Hengelo heeft de plannen voor de opwekking van zonne- en windenergie formeel vastgelegd. De gemeenteraad buigt zich er in januari over. Overigens gebeurt alles met een forse slag om de arm: eerst moeten de resultaten van onderzoeken naar eventuele gezondheidsrisico's bekend zijn. Wél gaat Hengelo volgend jaar al beginnen met de bouw van een 10 hectare groot zonneveld bij afvalverwerker Twence.

Stimuleringsplan

De plannen zijn vastgelegd in het zogenoemde Omgevingsprogramma Nieuwe Energie. Dit is het plan van Hengelo om de klimaatdoelstellingen te halen. Er wordt hierbij ingezet op energiebesparing en het opwekken van duurzame energie uit zon en wind. Ook komt er een stimuleringsplan om maximaal in te zetten op zonnepanelen op daken: met andere woorden

icon_main_info_white_glyph

Hoe gaat Hengelo duurzame energie opwekken?

Hengelo heeft de opdracht om in 2030 bijna de helft van het huidige energiegebruik op te wekken via duurzame bronnen. Dit wil de gemeente doen via twee windturbines in Woolde of een combinatie met één turbine op industrieterrein Twentekanaal-Zuid. Ook wil het gemeentebestuur zoveel mogelijk zonnepanelen op daken van woningen en bedrijven. Slechts 20% van de Hengelose daken is hiervoor geschikt. Dat is niet genoeg en daarom moeten er verschillende zonnevelden worden gerealiseerd in Woolde en bij Twentekanaal-Zuid. Op één locatie na (bij Twence) worden geen van de locaties al vrijgegeven.

Eerste zonneveld in Boeldershoek

Op een stuk gemeentegrond in Boeldershoek tussen afvalverwerker Twence en de zoutwinningsfabriek van Nobian komen volgend jaar al zonnepanelen, vertelt Bruggink: “Wij hebben hier een stuk grond van 10 hectare. Daar kunnen wij op korte termijn al aan de slag. Dat veld zal dienen als een proeftuin voor andere toekomstige zonnevelden."

Driehonderd bezwaren

Toch zien niet alle inwoners de windturbines en zonnevelden in Hengelo zitten. In totaal zijn er 301 zogenaamde zienswijzen ingediend. Bijna de helft van deze door verontruste inwoners en organisaties ingediende bezwaren betreft de mogelijke windturbines in Woolde en nog eens zo'n 45 procent van de bezwaren kwam van inwoners in Beckum en Oele. Zij zijn vooral bevreesd voor de komst van vele hectares aan zonnevelden in hun omgeving.

Gezondheidsklachten

Voordat onomkeerbare stappen worden gezet, wil Hengelo eerst de resultaten zien van de onderzoeken naar eventuele gezondheidsklachten veroorzaakt door met name windturbines. Alle mogelijke duurzaamheidsplannen in Twente worden komend jaar onderzocht in de zogenaamde omgevingsgeffectenrapportage (OER), die naar alle waarschijnlijkheid begin 2023 klaar is. Naar aanleiding van die resultaten wordt er pas een definitieve beslissing genomen.

Thales
Lees ook
Zorgen bij Thales over mogelijke verstoring radarsystemen door windturbines

Oele en Beckum

Beckumers en Oelenaren zijn vooral bang dat wanneer de gemeente besluit om geen of minder windturbines te plaatsen, er grote zonnevelden moeten komen in de twee buurtschappen om dit gemis te compenseren. Volgens de gemeente staat de opbrengst van een turbine met een tiphoogte van 210 meter gelijk aan de opbrengst van 13 hectare aan zonnevelden. Voor een turbine met een tiphoogte van 250 meter is dat 23 hectare. Wel geven de bezwaarmakers aan dat hun bezwaar niet ten koste mag gaan van de gezondheid van de inwoners van Woolde.

Stilldebat
Lees ook
Wel of geen windturbines in Woolde: 'Beslissing is nog niet onomkeerbaar'

Andere locaties

Wethouder Claudio Bruggink snapt de angst van de bezwaarmakers in de twee buurtschappen: “De onrust kan ik begrijpen. Wij verwachten 100 gigawattuur te kunnen opwekken vanuit windenergie. Mocht dit wegvallen, dan moet er gecompenseerd worden met opwekking uit zon." Volgens de wethouder moet er dan gekeken worden naar andere locaties. “Dan kom je al snel uit in het buitengebied. Mocht het zover komen, dan wordt deze discussie gevoerd in de raad.”

In december wordt er een politieke markt gehouden over het plan. Naar verwachting buigt de raad zich in januari over de plannen van het gemeentebestuur.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.