Verkeer
Stuur appje
Zoek

Merendeel Hengelose raad wil onderzoek naar effecten windturbines afwachten

Pexels expect best 744344
Twee windturbines en een fiks aantal hectares aan zonnevelden houden de gemoederen flink bezig in Hengelo; zowel in de wijken als in de gemeenteraad.
Beeld: Expect Best via Pexels

Twee windturbines en een fiks aantal hectares aan zonnevelden houden de gemoederen flink bezig in Hengelo; zowel in de wijken als in de gemeenteraad. Waar een aantal fracties de plannen resoluut van tafel wil vegen, zijn er andere fracties die minder uitgesproken zijn, maar in elk geval willen wachten op de uitkomsten van lopende onderzoeken naar de gezondheidseffecten en de effecten op het milieu, voordat zij een beslissing willen nemen. Dat bleek tijdens de politieke markt afgelopen dinsdag.

Petitie

Voorafgaand aan de politieke markt overhandigden leden van de actiegroep 'Geen Windturbines in Twickel, Hengelo, Delden en Borne' ruim 3.300 handtekeningen aan burgemeester Sander Schelberg, voorzitter van de Hengelose gemeenteraad. Met de petitie willen de actievoerders duidelijk maken dat er onder de bewoners geen draagvlak is voor de windturbines in Woolde en omgeving. Om hun protest kracht bij te zetten, kwamen ze met tractoren, spandoeken en zelfs met een zelfgeschreven 'Woolder volkslied' naar de binnenstad.

Een deel van de fracties gaf in de online bijeenkomst aan niets te zien in windturbines in Woolde. Onder hen waren raadsleden van BurgerBelangen, Lokaal Hengelo, PVV, onafhankelijk raadslid Leo Janssen, onafhankelijk raadslid Herbert Capelle en het CDA. Han Daals van BurgerBelangen: “De petitie geeft aan dat er geen draagvlak is voor de plannen. Wij zijn van mening dat we opnieuw naar de tekentafel moeten.” Ook PVV-raadslid Jeanet Nijhof is tegen de plannen: "We gaan natuur vernietigen om duurzame energie op te wekken. Het moet niet gekker worden."

“We gaan natuur vernietigen om duurzame energie op te wekken. Het moet niet gekker worden.”
icon_main_info_white_glyph

Wat zijn de plannen?

Hengelo moet in 2030 ruim 40 procent van de huidige energievoorziening opwekken uit duurzame bronnen, zoals wind en zon. Het stadsbestuur wil dit doen middels een groot aantal zonnevelden en twee windturbines. Voor deze windturbines wordt gedacht aan plekken in Woolde en bedrijventerrein Twentekanaal-Zuid. De turbines moeten een tiphoogte hebben van tussen de 210 en 250 meter. Zonnevelden moeten verrijzen nabij de snelwegen en op de industrieterreinen.

Zon op dak

Een aantal raadsleden wil voorkomen dat er grote zonnevelden in het buitengebied komen. Zij zien meer in zonnepanelen op daken van met name bedrijven en instellingen. “Deze grote zwarte oppervlakten absorberen warmtestraling van de zon en dragen daarbij bij aan opwarming van de omgeving. Dat moet je niet willen in de natuur. Zonnepanelen horen op daken en niet op cultuurgrond”, zegt Lokaal Hengelo-fractievertegenwoordiger Roel Jaarsma.

Geen overhaaste beslissingen

Een terugkomend argument van met name coalitiepartijen VVD, D66 en SP om nu nog geen 'nee' te zeggen, is dat er nog een zogenaamde milieu-effectrapportage (MER) en een omgevingseffectrapportage (OER) in de maak is. Ook de ChristenUnie wil geen overhaaste beslissingen nemen: “Waarom een beslissing nemen nu er nog geen duidelijkheid is? Uitstel, maar geen afstel, daar pleiten we voor. We kunnen ons niet permitteren om wind of zon al uit te sluiten”, zegt ChristenUnie-fractievertegenwoordiger Herman Groeneveld.

'Eerst onderzoeken, dan beslissen'

In het Hengelose duurzaamheidsplan staat dat de zoeklocaties voor de windturbines nog niet worden vrijgegeven, voordat er duidelijkheid is uit de lopende onderzoeken. Wethouder Claudio Bruggink beaamde dit nogmaals tijdens de commissievergadering: “We gaan eerst onderzoeken of de windturbines wel of niet geplaatst kunnen worden. Ook gaan we regionaal kijken wat andere gemeenten gaan doen. De provincie komt met een nieuwe omgevingsvisie en op landelijk niveau heeft het kabinet het over nieuwe afstandsnormen”, zegt Bruggink. Pas daarna kan er volgens Bruggink een definitief besluit worden genomen over windturbines.

Stilldebat
Lees ook
Wel of geen windturbines in Woolde: 'Beslissing is nog niet onomkeerbaar'
Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.