Verkeer
Stuur appje
Zoek
Nieuws
Enschede

Alsnog groen licht voor nieuwe moskee in Enschede: SP en EnschedeAnders gaan overstag

444872 moskeee
Beeld: Gemeente Enschede

Dat het een besluit zou worden met de hakken over de sloot was vooraf bekend. Maar met een minimale meerderheid van 21 tegen 17 stemmen heeft de gemeenteraad van Enschede maandagavond toch besloten om de bouw van een nieuwe moskee op Het Spaansland toe te staan. Daarmee is voor de derde keer een besluit gevallen over het gebedshuis met Turks cultureel centrum op de hoek Wethouder Beversstraat/Kuipersdijk.

In het nieuwe bestemmingsplan heeft het college geprobeerd de zorgen over de verkeerssituatie weg te nemen door voor de oprit van het moskeeterrein een extra aansluiting op de Wethouder Beversstraat te maken. Hierdoor ontstaat in feite een nieuwe kruispunt met de Gasfabriekstraat.

Een raadslid afwezig

De raadsvergadering begon maandagavond met 38 deelnemers. Bij GroenLinks - dat voor de komst van de moskee is - ontbrak Jelle Kort omdat hij positief is getest op het coronavirus. Zijn fractiegenoten probeerden nog om de fysieke stemming over het voorstel te verplaatsen naar een digitale stemming op donderdagavond, maar daarvoor was te weinig steun in de gemeenteraad.

Met het ontbreken van Kort zouden er ten opzichte van december 2020 twee 'nee-stemmers' van gedachten moeten wisselen om het moskeeplan erdoor te krijgen. Alle ogen waren daarom gericht op de SP (Piet van Ek en José Wichgers stemden vorige keer tegen het moskeeplan), waarvan fractieleider Van Ek de hele dag door collega-raadsleden is benaderd.

Toegangsweg geeft doorslag

Voor SP-raadsleden Piet van Ek en José Wichgers gaf het definitief intekenen van de ontsluitingsweg naar de moskee de doorslag. Eerder was die weg nog indicatief, maar de wethouder heeft daar deze week verandering in gebracht. "We hebben nooit struisvogelpolitiek bedreven, zoals deze week in een e-mail aan de gemeenteraad werd gesuggereerd", aldus Van Ek in een stemverklaring.

“We hebben nooit struisvogelpolitiek bedreven, zoals deze week in een e-mail aan de gemeenteraad werd gesuggereerd”

Volgens Van Ek is de SP 'altijd kritisch geweest'. Nu de toegangsweg naar de moskee definitief is, is het rond. Ook eenmansfractie EnschedeAnders, dat voorheen altijd tegenstemde, is nu voor de komst van de moskee. Dat was pas nadat wethouder Niels van den Berg beloofde een parkeerplan te maken en aan de gemeenteraad voor te leggen, vóórdat een omgevingsvergunning voor de bouw van de moskee wordt verleend.

Hoofdpijndossier

De bouw van de moskee op de hoek Kuipersdijk/Wethouder Beversstraat is een van de grootste politieke hoofdpijndossiers in Enschede. Er wordt al ruim tien jaar gepraat over de bouw van het gebedshuis en Turks Cultureel Centrum voor maximaal 1500 bezoekers tegenover het Aquadrome.

In 2016 gaf de gemeenteraad al eens groen licht, maar hield de Raad van State de komst van de moskee uiteindelijk tegen vanwege een ondeugdelijke verkeersanalyse. Eind 2020 verwees de raad het plan naar de prullenbak, maar draaide de hoogste bestuursrechter ook die beslissing terug.

Moskeeplan kaart
Globale schets van de nieuwe situatie bij de moskee. Met de moskeekavel op de hoek Kuipersdijk/Weth. Beversstraat en een volwaardige kruising ter hoogte van de Gasfabriekstraat.
Beeld: GoogleMaps

Hoe nu verder?

Bij de laatste uitspraak van de Raad van State was het ontbreken van een eenduidige ruimtelijke onderbouwing de aanleiding. De minimale meerderheid die tegen het moskeeplan stemde (5 BBE-raadsleden, VVD, CDA, PVV, DPE, EnschedeAnders, Groep Versteeg en 2 SP-raadsleden) had daar zogezegd zeer diverse argumenten voor, van het tegengaan van de-islamisering (wat geen ruimtelijke onderbouwing is) tot aan verkeersdruk en planschade.

Nu er is ingestemd met het moskeeplan, kunnen omwonenden en andere belanghebbenden eventueel nog naar de Raad van State om het plan aan te vechten.

Enquete screenshot 2022 01 31 204002 thca
Lees ook
Praat mee: wat zijn de belangrijkste thema's bij de verkiezingen in Enschede?
Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.