Verkeer
Stuur appje
Zoek

Hengelose raad stemt in met energieplan en gaat effecten windturbines nader onderzoeken

Stadhuis britttenhoeve
Na meerdere politieke markten, vergaderingen, ‘energiekaravanen’ en petities werd woensdagavond een oordeel geveld over het zogenaamde ‘Omgevingsprogramma Nieuwe Energie’.
Beeld: Britt ten Hoeve

De Hengelose gemeenteraad heeft ingestemd met de duurzame energieplannen. Het plan heeft de afgelopen maanden veel stof doen opwaaien in Hengelo. Vooral de mogelijke komst van windturbines in Woolde is nog steeds een punt van discussie. Door het aannemen van het plan kan er verder onderzoek worden gedaan naar de effecten van windturbines op de volksgezondheid en de omgeving.

Een heikel punt

Na meerdere politieke markten, vergaderingen, ‘energiekaravanen’ en petities werd woensdagavond een oordeel geveld over het zogenaamde ‘Omgevingsprogramma Nieuwe Energie’. Een heikel punt in de discussie zijn de zoekgebieden voor windturbines in Woolde en bij industrieterrein Twentekanaal-Zuid. Volgens actievoerders zullen de windturbines schadelijke effecten hebben op mens en natuur. Een aantal partijen wil de windturbines uit het plan geschrapt krijgen.

icon_main_info_white_glyph

Wat zijn de plannen?

Hengelo moet in 2030 ruim 40 procent van de huidige energievoorziening opwekken uit duurzame bronnen, zoals wind en zon. Het stadsbestuur wil dit doen middels een groot aantal zonnevelden en twee windturbines. Voor deze windturbines wordt gedacht aan plekken in Woolde en bedrijventerrein Twentekanaal-Zuid. De turbines moeten een tiphoogte hebben van tussen de 210 en 250 meter. Zonnevelden moeten verrijzen nabij de snelwegen en op de industrieterreinen.

Nog niet vrijgegeven

In het energieplan worden de zogenaamde ‘zoeklocaties’ van de windturbines in Woolde en Twentekanaal-Zuid nog niet vrijgegeven. Eerst worden de resultaten van de onderzoeken naar de effecten op mens en natuur afgewacht. Eerder vertelde wethouder Claudio Bruggink tegen 1Twente dat er geen windturbines worden geplaatst als het de eigen inwoners ziek maakt. Ook komt het Rijk nog met nieuwe afstandsnormen voor windturbines op land.

Stilldebat
Lees ook
Wel of geen windturbines in Woolde: 'Beslissing is nog niet onomkeerbaar'

Motie

Ondanks de onzekerheid of de turbines er komen, laat een aantal fracties weten sowieso gekant te zijn tegen windturbines binnen de gemeentegrenzen. Fractievoorzitter Han Daals van BurgerBelangen diende een motie in om de turbines uit het plan te schrappen: “Er is geen duidelijkheid welke impact de turbines hebben op de volksgezondheid. Het Hengelose grondgebied is te klein en ligt in een windluw gebied.” In de motie verwijst de volksvertegenwoordiger naar de vele bezwaren die zijn ingediend tegen de plannen. De motie werd verworpen.

Jeanet Nijhof van de PVV vraagt zich af waarom de burgers er voor moeten opdraaien: “De grote energieverbruikers blijven buiten schot. De grootverbruikers moeten zich richten op zelfvoorzienend zijn. Leg de last niet bij de burgers neer.”

'Verkiezingswind'

Partijen als BurgerBelangen, CDA LokaalHengelo, PVV, onafhankelijke raadsleden Leo Janssen en Herbert Capelle gaven te kennen tegen het duurzaamheidsplan te stemmen. VVD-raadslid Sander Janssen hekelt de houding van de partijen: “Waar waren jullie toen wij instemden met de concept-RES (Regionale Energie Strategie, red.) en de RES 1.0? Dat over die windturbines wist u toen toch ook al? Of waait uw jasje zoals de verkiezingswind waait?”, vraagt de VVD’er zich af.

'Regie houden'

Volgens wethouder Claudio Bruggink is een ‘nee’ tegen het plan ook een ‘nee’ tegen de onderzoeken. Volgens Bruggink geef je dan de regie uit handen: “Ik wil niemand bang maken, maar de provincie ziet Woolde als een zeer interessante locatie. Als u tegen dit plan stemt, dan is het niet zo dat de windmolens uit beeld zijn. Laten we in Hengelo de regie zelf houden”, zegt Bruggink. Uiteindelijk werd het Omgevingsprogramma Nieuwe Energie aangenomen door de raad.

icon_main_info_white_glyph

Praat mee over Hengelo!

Welke problemen, vragen of uitdagingen verdienen dringend politieke aandacht na de gemeenteraadsverkiezingen? 1Twente vraagt inwoners van Hengelo om hun mening en legt die voor aan de partijen die meedoen aan de verkiezingen op 14, 15 en 16 maart 2022. Invullen van de vragenlijst kost slechts 5 minuten. Praat ook mee en maak het verschil, ga naar 1twente.nl/vragenlijst-hengelo.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.