Verkeer
Stuur appje
Zoek

Bewoners en maatschappelijke organisaties Twente en Achterhoek bundelen krachten tegen Noordtak

Bijna 40 bewoners- en maatschappelijke organisaties in Twente en de Achterhoek bundelen de krachten tegen een mogelijke aanleg van de Noordtak van de Betuwelijn. Op korte termijn wordt de Stichting ”Stop de Noordtak” opgericht om een vuist te maken en politiek Den Haag te overtuigen om af te zien van de plannen.

Pamflet

Afgelopen week is er een pamflet van “Stop de Noordtak” gestuurd naar de Tweede kamer en het kabinet, waarin bewoners de politiek oproepen om de regionale belangen niet uit het oog te verliezen en om de planvorming voor een Noordtak te stoppen. Ook worden er publieksvriendelijke acties voorbereid.

Noordtak hengelo

Hoogstaande gebieden

Hugo de Vries, bewoner van de Achterhoek en beoogd voorzitter van de “Stop de Noordtak”: “Als bewoners koesteren wij de rust, ruimte en natuur in de Achterhoek en Twente. Daarnaast moet je ook goed zien dat er in dit deel van Nederland talloze landgoederen, beschermde natuurgebieden en unieke cultuurlandschappen liggen. Deze kwalitatief hoogstaande gebieden moeten we koste wat koste behouden. Een spoorlijn die het gebied doorsnijdt, zal niet alleen de natuurwaarden van Twente en de Achterhoek aantasten, maar schaadt eveneens de sociale cohesie en de lokale economie. Het onttrekken van grond van boerende agrarische sector buitengemeen hard treffen.”

“Voor de Noordtak zijn er volop alternatieven, zoals een duurzamere binnenvaart, verscheping via de Noordzee naar de havens van Duitsland en Polen en beter benutten van de Betuwelijn”

Alternatieven

Beoogd bestuurslid Michael Sijbom, tevens directeur bij Stichting Landschap Overijssel: “We willen niet de strijd aangaan met andere varianten over bestaand spoor, want dan worden we als burgers tegen elkaar uitgespeeld. Dat hoeft ook niet, want voor de Noordtak zijn er volop alternatieven. Denk hierbij aan een duurzamere binnenvaart, verscheping via de Noordzee naar de havens van Duitsland en Polen en het beter benutten van de Betuwelijn. En daarbij komt dat vanwege de noodzaak van een klimaat-neutrale en circulaire economie in 2050 juist een verkleining van goederenstromen nodig is. Die laatste discussie is misschien wel het belangrijkste: we moeten vraagtekens zetten bij de groei van overslag in onze havens ”

Noordtak hengelo
Lees ook
Bewoners Driene verzetten zich tegen Noordtak Betuweroute: ‘Behoud de Twentse natuur’
Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.