Verkeer
Stuur appje
Zoek
Nieuws
Hengelo

SP Hengelo botst met PvdA over 'miljoenenbezuiniging' op Wmo en jeugdzorg

Veel Twentse gemeenten worstelen met de vraag op welke manier de stijgende uitgaven voor onder meer de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en jeugdzorg het beste beteugeld kunnen worden de komende jaren, ook in Hengelo. Het College van B en W wil op korte termijn tot aanpassingen komen om het sociaal domein toekomstbestendig te maken. Er wordt druk op gezet: nog vlak voor het zomerreces schotelt het college de gemeenteraad in Hengelo alvast drie mogelijke scenario's voor.

'Écht wat te kiezen'

Volgens Vincent ten Voorde, fractievoorzitter van coalitiepartij PvdA, valt er voor de gemeenteraad écht wat te kiezen, maar SP-raadslid Vincent Mulder constateert vanuit de oppositiebanken dat de uitgangspunten al vast staan. Het tweetal ging vrijdag met elkaar in discussie in het programma 1Twente Vandaag.

De scenario's moeten ertoe leiden dat er straks miljoenen euro's worden bespaard op de uitgaven in het sociaal domein en zorgen voor een sluitende begroting. Dinsdag wil het college hierover in gesprek met de raad in een politieke markt om daarna te kunnen starten met een verdere uitwerking van een zogenaamd transformatieplan. In oktober moet er dan, nog voor de behandeling van de begroting, een besluit worden genomen.

Keuzes

De SP maakt zich vooral zorgen over de miljoenen die bezuinigd moeten worden en dat niet duidelijk is op de manier waarop die bezuiniging doorgevoerd gaat worden. Mulder: "Het college zegt: onze uitgangspunten staan vast en hier heeft u drie scenario's waarover u mag zeggen wat u wil, maar wij doen als college wat wij willen. Wat dan vast staat, dat weten we niet als gemeenteraad." Hij wijst ook op het ontbreken van een duidelijk financieel plaatje, waarop wordt bezuinigd.

Ten Voorde ziet dat totaal anders. Hij bevestigt dat de uitgangspunten vaststaan, maar dat er in het sociaal domein een transformatie gemaakt moet worden, bijvoorbeeld door een meer preventieve wijkaanpak. "De keuzes die daarin gemaakt worden, liggen uitdrukkelijk bij de raad."

“Er komen allemaal mooie termen voorbij, maar daaronder ligt dat er een bedrag van 11 miljoen bezuinigd moet worden.”

Miljoenenbezuiniging

De SP ziet dat het in alle scenario's allemaal 'minder, minder, minder' wordt. "Er komen allemaal mooie termen voorbij, maar daaronder ligt dat er een bedrag van 11 miljoen bezuinigd moet worden", zegt Mulder. Over die bezuinigingen is hij dan ook niet gerust. "Er is wat ons betreft geen noodzaak voor dit soort grote bezuinigingen die door dit nieuwe college worden voorgesteld. In het perspectief voor de jaren 2022 - 2026 is er steeds een positief saldo. Ik snap dus echt niet waar die reden tot bezuinigingen vandaan komt."

Ten Voorde bevestigt dat er incidentele meevallers zijn geweest. "Maar we zien ook dat de structurele kosten enorm oplopen. Dat betekent dat het social domein op een gegeven moment in een situatie zal komen dat het financieel niet meer haalbaar is. Wij hebben als collegepartijen gezegd dat we op de lange termijn ervoor willen zorgen dat de zorg toegankelijk en betaalbaar blijft voor iedereen die dat nodig heeft."

Armoedebeleid

In één van de scenario's wordt het terugbrengen van de inkomensgrens van 120 procent naar 110 of 100 procent van het social minimum voorgesteld om in aanmerking te komen voor allerlei ondersteunende maatregelen en sociale voorzieningen. Mulder zegt het onbegrijpelijk te vinden dat de PvdA als coalitiepartij dit soort keuzes voorlegt. Mulder: "Toen de SP in het college zat, zaten we er ook met de VVD in, de meest rechtse partij op dat moment. Toen hebben wij dit soort zaken niet laten gebeuren. De PvdA kiest ervoor om dit soort keuzes wél voor te leggen aan de raad en daarmee de gang naar rechts te maken. Bovendien gaat het in alle scenario's om bezuinigingen."

Ten Voorde zegt juist te gaan voor een zo sociaal mogelijk beleid, dus ook als het gaat om eventueel verschuiven van de inkomensgrens naar 110 of 100 procent. "Ik kan namens de Partij van de Arbeid al zeggen dat wij met zo'n maatregel niet akkoord zullen gaan. Dus zullen we moeten kijken of er andere knoppen zijn, waaraan we kunnen draaien."

“De zorg moet toegankelijk en betaalbaar blijven voor iedereen die dat nodig heeft.”

Ruk naar rechts

De fractievoorzitter van de PvdA wijst in de discussie opnieuw op de gestegen de kosten in het sociaal domein de afgelopen jaren. "Dat zijn structurele kosten die we niet kunnen opvangen met incidentele baten. Dat betekent dat er wat moet gaan gebeuren. Er zullen dus keuzes gemaakt moeten worden die niet altijd makkelijk zijn, maar we hebben nu de mogelijkheid om aan de voorkant samen met de raad keuzes te maken om te zorgen dat we ook in de toekomst een sociale gemeente blijven."

Mulder gooit in het debat Ten Voorde nogmaals voor de voeten dat BurgerBelangen en VVD samen met D66 en het CDA dankzij de PvdA de kans krijgen voor een rechts beleid. "De PvdA doet net als in Rutte 2. Ze maken de gang naar rechts om maar gepleased te worden door de rest." Ten Voorde zegt op zijn beurt dat de kosten van het sociaal domein onder de SP alleen maar opgelopen zouden zijn. Mulder reageert fel: "We hebben 12 jaar in het college gezeten en dat is niet gebeurd."

Meer geld uit Den Haag

SP-raadlid Mulder snapt heel goed dat de kosten voor het sociaal domein de pan uit rijzen. "De SP heeft het altijd gezocht in de lobby naar Den Haag. Den Haag moet extra geld geven voor de taken die ze aan de gemeenten hebben toegedicht." Mulder wijst ook op de marktwerking: "De PvdA heeft in haar eigen verkiezingsprogramma iets gezegd over de marktwerking die eruit zou moeten, dat is een hele grote kostenpost. Er zijn te veel aanbieders, waarmee je moet werken. Daarvan zie ik niets terug in het collegeprogramma."

Ten Voorde is het eens met de SP dat de lobby naar Den Haag versterkt moet worden. "Het kan niet zo zijn dat het kabinet steeds maar weer nieuwe taken bij de gemeente over de schuttting gooit, zonder dat daar financiering tegenover staat."

Eensgezindheid

Aan het einde van de discussie lijkt het of de PvdA lijnrecht tegenover de SP staat. De fractievoorzitter van de PvdA wil dat beeld toch even rechtzetten: "De PvdA en de SP zijn het over veel zaken eens met elkaar. Het zit vaak in de nuances en hoe er naar plannen wordt gekeken. Ik vind het belangrijk om dat nog even te benoemen." Mulder zegt dat de SP, net als de PvdA, ook voor maatregelen is als een wijkgerichte aanpak en preventie om de kosten terug te dringen. "Maar als daaronder ligt dat er 11 miljoen euro bezuinigd moet worden, dan niet."

24194 geld
Lees ook
Hengelose wethouder Freriksen: 'Ingrepen sociaal domein niet ten koste van kwetsbaarste groep'
Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.