Verkeer
Stuur appje
Zoek
Nieuws
Enschede

Gemeente kan sluipverkeer in Enschede-Noord niet stoppen (en richt zich op fietsers)

Roessinghbleekweg Google Maps
De gemeente Enschede zoekt een 'praktische oplossing' voor de verkeersoverlast in Enschede-Noord.
Beeld: GoogleMaps

Na maanden van onderzoek naar het verkeersinfarct in Enschede-Noord is de uitkomst dat er weinig concrete oplossingen zijn. De doorgaande routes in Walhof-Roessingh en de Bolhaar zijn en blijven nu eenmaal een veelgebruikte sluiproute om de steeds drukker wordende singels te vermijden. De gemeente Enschede richt zich op het verbeteren van het fietsnetwerk, om de verkeersveiligheid te verbeteren en mensen te verleiden om de fiets te pakken.

Bewoners van de buurten Walhof-Roessingh en Bolhaar hebben er al jaren en in toenemende mate mee te maken: sluipverkeer. De Walhofstraat, Roessinghsbleekweg, Beethovenlaan en Horstlindelaan zijn een populair alternatief voor de drukke singels geworden voor automobilisten die van Enschede-Noord richting Hengelosestraat en vice versa rijden. Uit kentekenonderzoeken van Royal HaskoningDHV blijkt dat zo'n 50 procent van de voertuigen in deze straten niet in de wijk woont of werkt.

Duizenden auto's per dag

De Roessinghsbleekweg is de drukste weg in het gebied. Ter hoogte van de Hengelosestraat rijden dagelijks 8500 voertuigen de wijk in of uit. Een deel van de automobilisten is bezoeker of werknemer van revalidatiecentrum Roessingh. Het doorgaande verkeer gebruikt vooral de Beethovenlaan (3400 voertuigen per etmaal) of de Lyceumlaan (3000 voertuigen per etmaal) om vanuit of naar de Deurningerstraat te rijden.

Lees verder onder de afbeelding

Verkeersstromen Enschede Noord
De buurten Walhof-Roessingh en Bolhaar worden veel gebruikt door automobilisten die de drukke noordelijke singels in Enschede willen vermijden.
Beeld: GoogleMaps

Deze verkeersbewegingen leveren de nodige overlast en problemen op. Straten als de Lyceumlaan zijn qua profiel en breedte eigenlijk niet berekend op zoveel voertuigen. Door de aanwezigheid van voorzieningen (Roessingh, Stedelijk Lyceum Kottenpark, zwembad Het Slagman en voetbalclub EMOS) trekt de wijk ook veel fietsers. Met name op de kruispunten en rond de wegversmallingen op de Roessinghsbleekweg en Mozartlaan levert dit nog wel eens onveilige situaties op.

Straten afsluiten niet wenselijk

Eerder dit jaar zijn de gemeente Enschede en adviesbureau Royal HaskoningDHV op zoek gegaan naar 'praktische oplossingen' voor de verkeersproblematiek in het gebied. Er is gesproken met bewoners en organisaties om ideeën op te doen. Voor het nieuwe wijkverkeersplan is een budget van 2 miljoen euro gereserveerd.

Er zijn ingrijpende verkeersmaatregelen onderzocht, zoals het afsluiten van de Dr. van Damstraat, Beethovenlaan en/of Lyceumlaan voor auto's en het opwaarderen van de Pierenkampweg (straatje tussen Kottenpark en sportveld) tot doorgaande autoroute. De maatregelen zouden volgens onderzoekers uiteindelijk alleen maar leiden tot grotere verkeersdrukte in de omliggende straten aan beide kanten van de Deurningerstraat.

Roessinghbleekweg Google Maps
Lees ook
Enschede steekt miljoenen in verkeer: fietsstraten, 'hubs' voor deelscooters en verkeersinfarct Noord

Het volledig afsluiten van de wijk voor doorgaand verkeer is overigens nooit een optie geweest, omdat dit tot een onevenredige druk op de noordelijke singels tot gevolg zou hebben. "Er stroomt veel verkeer door de wijken. En er zal veel verkeer door de wijken blijven stromen", luidde de winstwaarschuwing van toenmalig stadsdeelwethouder Jeroen Diepemaat voorafgaand aan het onderzoek.

Saillant is dat de Noordelijke Ontsluitingsweg Enschede-Kennispark (NOEK) onbespreekbaar werd verklaard in het onderzoek. De beoogde weg tussen Universiteit Twente en de Weerseloseweg - het verlengde van de Deurningerstraat - werd vele jaren geleden al genoemd als dé oplossing voor de verkeersdruk in Enschede-Noord, maar is na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 uit de plannen geschrapt.

Fietser krijgt ruim baan

Hoe moet het dan verder met de verkeersdruk in Walhof-Roessingh en de Bolhaar? De gemeente denkt dat het verbeteren van het fietsnetwerk de sleutel tot succes zou kunnen zijn. Althans, die plannen worden de komende tijd verder uitgewerkt. In de stadsdeelvergadering is afgelopen dinsdag alvast een voorschot genomen op de mogelijke maatregelen. Een daarvan is de transformatie van de Kottendijk (vanaf de Boddenkampsingel) tot fietsstraat, waar de automobilist wordt geacht zich als 'gast' te gedragen.

Ter hoogte van de centrale kruising Roessinghsbleekweg/Mozartlaan/Kottendijk worden fietsers en auto's van elkaar gescheiden door een vrijliggend fietspad. Dit fietspad kruist de Roessinghsbleekweg, voert langs de Mozartlaan en wordt aangesloten op een toegangsweg naar het Roessingh en het zogeheten Slagmanpad dat nu al door fietsers wordt gebruikt. Diverse kruispunten in de wijk worden verhoogd of voorzien van een ander profiel.

icon_main_info_white_glyph

Dodelijk ongeval

Het verkeersonderzoek naar aanleiding van het dodelijke ongeval op de Deurningerstraat eerder dit jaar loopt nog. Op 27 juni kwam een 16-jarige leerling van het Kottenpark om het leven toen de scooter, waar hij achterop zat, na het oprijden van de Deurningerstraat vanuit de Lyceumlaan in aanraking kwam met een vrachtwagen. De 16-jarige scooterbestuurder raakte gewond. Na het ongeval zijn handtekeningen ingezameld om de verkeerssituatie rond het kruispunt te verbeteren. Inmiddels is er een onderzoek gaande. Als dat leidt tot mogelijke aanpassingen, dan worden deze alsnog opgenomen in het wijkverkeersplan.

Ook de situatie rond Kottenpark zal waarschijnlijk veranderen. De gedachte is dat in het laatste deel van de Lyceumlaan, in de richting van de Deurningerstraat, eenrichtingsverkeer wordt ingevoerd. Daarnaast hoopt de gemeente dat Kottenpark de fietsenstalling op de achterzijde aansluit, zodat leerlingen via de Pierenkampweg naar school fietsen.

Het verminderen van het aantal auto's dat de wijk als doorgaande route gebruikt is weliswaar een wens van de gemeente, maar daarvoor ziet zij geen geschikte fysieke maatregelen. De gemeente denkt (of beter gezegd: hoopt) dat werkgevers in de wijk, zoals het Roessingh, hun personeel weten te verleiden om vaker de fiets te pakken.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.