Verkeer
Stuur appje
Zoek

Twente ontbreekt in miljoenennota, maar 'Münstertrein' mag blijven hopen op geld

Hoewel veel voorgenomen investeringen de komende tijd nog verder uitgewerkt moeten worden, lijkt Twente er in de miljoenennota bekaaid van af te komen. De regio wordt in de rijksbegroting, die deze dinsdag - Prinsjesdag - is gepresenteerd, nauwelijks concreet genoemd. Een lichtpuntje: de treinverbinding tussen (Zwolle en) Enschede en Münster zou wel eens op rijksgeld kunnen rekenen.

Koopkracht, inflatie, energieplafond en woningbouw zijn zo'n beetje de meest besproken termen van de honderden pagina's tellende rijksbegroting voor 2023. Niet verrassend, gezien alle huidige ontwikkelingen in de samenleving, maar in de onderliggende plannen worden ook tal van andere investeringen voorgesteld. In het verleden viel Twente nog wel eens in de 'prijzen', zoals vorig jaar met de Regiodeal. Maar in deze begroting worden weinig concrete investeringen in deze regio benoemd.

Warmtenet

Dat betekent niet dat Twente helemaal niet op geld van het Rijk hoeft te rekenen. Veel investeringen worden de komende tijd nog concreter uitgewerkt en komen aan de orde in de begrotingsdebatten van de verschillende ministeries. Ook zijn er tal van geldpotjes waar de regio, of een gemeente, aanspraak op zou kunnen maken.

Het voornemen van het Rijk om 200 miljoen euro te investeren in warmtenetten, is een voorbeeld van zo'n geldpotje. Ook in Enschede (en Hengelo) zijn er plannen om bestaande wijken van het aardgasnetwerk te halen door ze op het warmtenet van Ennatuurlijk aan te sluiten, maar ontbreken daarvoor vooralsnog de financiële middelen.

Enschede-Gronau (en Zwolle-Münster?)

Wordt Twente dan helemaal niet concreet benoemd in de miljoenennota? Jawel. Of beter gezegd: Enschede wordt concreet benoemd. Het gaat in dit geval om de spoorlijn tussen Enschede en Gronau, die nog altijd geëlektrificeerd moet worden. Zonder het plaatsen van deze bovenleidingen is de zo vurig gewenste rechtstreekse trein van Zwolle, via Hengelo en Enschede, naar Münster onmogelijk.

Om het uiteindelijke droomscenario, meerdere sneltreinen per uur, te bewerkstelligen is behalve een bijdrage van de Nederlandse overheid ook de financiële steun van 'Berlijn' nodig. Het kabinet benoemt in de miljoenennota dat er opvolging is gegeven aan een oproep van de Tweede Kamer (staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur is met haar Duitse collega in gesprek gegaan over de spoorlijn Zwolle-Enschede-Münster).

Wat de uitkomst van die gesprekken is, is vooralsnog onduidelijk. 1Twente heeft een reactie gevraagd bij de Duitse staatssecretaris van infrastructuur (Michael Theurer), maar nog geen antwoord ontvangen. Hoewel er nog geen concrete beloftes zijn gedaan, lijkt Nederland wel genegen om in de verbinding met Münster te investeren.

Het kabinet belooft zelfs geld vrij te maken voor het verbeteren van grensoverschrijdende spoorverbindingen. Later dit najaar, voor de behandeling van de MIRT (meerjarige plannen voor infrastructuur), wordt de Tweede Kamer verder ingelicht over de elektrificatie van de spoorlijn Enschede-Gronau en de verbinding met Münster.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.