Verkeer
Stuur appje
Zoek

Woningbouw Beckum: in half jaar tijd van 'joa, joa' naar 'hier lijkt over nagedacht'

221025 beckum woningbouw bijeenkomst FOTO FRANKLIN
Mensen lieten zich graag bijpraten over waar de Beckumse woningen mogelijk gaan komen.
Beeld: Franklin Veldhuis / 1Twente

Dat het onderwerp 'leefbaarheid' de Beckumers erg bezighoudt bleek uit de drukbezochte informatiebijeenkomst op maandag 24 oktober in het Wapen van Beckum. Liefst tweehonderd mensen namen kennis van de plannen die er liggen ten aanzien van woningbouw, een nieuwe multifunctionele accomodatie en de herbestemming van de kerk. En de sfeer bleek een stuk beter dan bij de politieke markt over dit onderwerp, een half jaar geleden, in hetzelfde Beckumse restaurant.

Krimp

Voorzitter van de Dorpsraad Bruisend Beckum Susan Annnink was na afloop dan ook enthousiast: "We hebben veel positieve reacties gekregen. Het geeft ons energie om er vol voor te blijven gaan." Dat moet ook wel want Beckum is uit balans: het inwonertal stagneert, de school heeft nog maar iets meer dan zeventig leerlingen - een aantal dat de komende paar jaar verder daalt tot vijftig - en door de krimp staan de verenigingen onder druk. Daarom moet het Hengelose kerkdorp hoognodig bouwen voor starters, maar ook voor bijvoorbeeld ouderen, om doorstroming op gang te brengen.

'Wanneer gaat de schop de grond in?'

De gemeente staat inmiddels volledig achter de Beckumse ambities. Meest in het oog springend is de roep om 130 nieuwe woningen de komende 10 tot 15 jaar. Het merendeel van de bezoekers van de bijeenkomst wilde wel eens weten wat er gebouwd gaat worden en waar, maar bovenal: wanneer kan die eerste schop nu de grond in?

Twee jaar geleden liet de gemeente nog weten dat 'op z’n vroegst begin 2022 gebouwd kan gaan worden'. Dat was ten tijde van de verkoop van het derde veld van TVO aan de gemeente. Daar kunnen 19 woningen gebouwd worden, maar omdat Twickel hiervoor niet de benodigde 17 (!) vierkante meter grond wil afstaan, is dat plan ingehaald door de tijd.

“Als je je blindstaart op één plek en je loopt daar vervolgens vast, verlies je kostbare tijd. Wat we nu doen is beter: eerst alle opties naast elkaar leggen en dan vergelijken.”

'Denken op postzegelniveau'

Een van de bezoekers van de bijeenkomst in het Wapen van Beckum denkt dat er toen teveel op één locatie is ingezoomd: "We dachten op postzegelniveau. Als je je blindstaart op één plek en je loopt daar vervolgens vast, verlies je kostbare tijd. Wat we nu doen is beter: eerst alle opties naast elkaar leggen en dan vergelijken." Op een luchtfoto zijn meer dan tien locaties, waar woningen gebouwd kunnen worden, ingetekend. Susan Annink: "Het gaat hier nadrukkelijk om een verkenning. Geen van deze locaties is definitief, maar de eigenaren staan open om met ons en de gemeente in gesprek te gaan."

Vergeleken met de vorige bijeenkomst, op 1 maart van dit jaar tijdens een politieke markt óók in het Wapen van Beckum, is het vertrouwen in een goede afloop nu groter, zegt Annink: "Ik zou het een 'voorzichtig optimisme' willen noemen. In maart hoorden we vooral 'joa, joa', nu horen we opmerkingen als 'hier lijkt over nagedacht'."

Artikel gaat verder onder afbeelding

221025 beckum woningbouw locaties
Op een luchtfoto zijn meer dan tien locaties, waar woningen gebouwd kunnen worden, ingetekend. Susan Annink: "Het gaat hier nadrukkelijk om een verkenning. Geen van deze locaties is definitief."
Beeld: Franklin Veldhuis / 1Twente

Scepsis

Voorzichtig optimisme dus. Dat is ook niet zo gek na jaren waarin er geen schot in de zaak zat en er veel scepsis was jegens met name de gemeente Hengelo, weet Annink: "Omdat er nu onder aanvoering van externe deskundigen nauw wordt samengewerkt door Beckumers én ambtenaren is het draagvlak groter. Daarbij is er een duidelijke planning, opgeknipt in stappen, zodat iedereen de voortgang kan volgen en de verantwoordelijken daar op aan kan spreken."

“Beckum heeft jonge huishoudens en starters nodig. De bestaande woningen zijn voor hen geen optie, immers 75% daarvan zijn eengezinswoningen en de gemiddelde WOZ-waarde bedraagt 419.000 euro.”

Multifunctionele accommodatie

Behalve dat er veel woningen gebouwd moeten gaan worden, is het dorp ook toe aan een zogeheten 'multifunctionele accommodatie' (MFA). Hier zou zowel de basisschool als sportvereniging TVO en culturele clubs een plek moeten krijgen. Zowel de spelzaal als de school zijn nodig aan een grote opknapbeurt óf vervanging toe. "Een goed aanbod op het gebied van onderwijs, sport en cultuur maakt een dorp aantrekkelijk voor nieuwe, jonge bewoners. En daarbij: als een voorziening eenmaal is verdwenen, komt die niet meer snel terug", weet Annink. Of de school als voorziening voor Beckum behouden blijft, hangt sterk af van het feit of college van B en W en gemeenteraad begin volgend jaar de businesscase van het MFA goedkeuren.

icon_main_info_white_glyph

Maand van de waarheid


Alle Beckumse ambities staan beschreven in het Omgevingsprogramma Beckum deel 1 dat in maart van dit jaar is vastgesteld door het college van B en W. Deel 2 van het Omgevingsprogramma Beckum gaat over het ‘waar, hoe en wanneer’. Er wordt nu door verschillende werkgroepen onderzocht in hoeverre de ambities ten aanzien van woningbouw en MFA haalbaar zijn. In maart 2023 moet hierover duidelijkheid zijn.

Soort woningen

Met behulp van het adviesbureau Atrivé wordt onderzocht welk type woningen er voor de Beckumers gebouwd moeten worden. Betaalbaarheid is daarbij het belangrijkste aspect. Beckum kent nu een eenzijdige woningvoorraad. Susan Annink: "Beckum heeft jonge huishoudens en starters nodig. De bestaande woningen zijn voor hen nauwelijks een optie, immers 75% van alle woningen zijn eengezinswoningen en de gemiddelde WOZ-waarde is 419.000 euro. We moeten dus bouwen in een betaalbare klasse." Voor het afronden van de woningbouwprogrammeringsstrategie wordt in november een bijeenkomst gehouden voor 60-plussers. Zij hebben de sleutel in handen waar het de doorstroming betreft. "We willen weten wat hun wensen, behoeften en mogelijkheden zijn."

Beckum
Lees ook
Ruim baan voor 'enkele tientallen woningen' langs Wolfkaterweg in Beckum

Wonen en werken in de kerk

De negentig jaar oude kerk is inmiddels niet meer in beeld als onderdeel van de MFA of als schoolgebouw. Onderzoek wees uit dat een volledig nieuw MFA veel voordeliger is, helemaal gezien de huidige ontwikkelingen van de energieprijzen. Sinds enkele weken hebben zes lokale jongeren zich gemeld. Zij noemen zich ‘Vrienden van de Heilige Blasius’. Het zestal heeft vorige week afspraken gemaakt met het bestuur van de Heilige Geest Parochie om concrete initiatieven voor starterswoningen en/of bedrijvigheid in de kerk te onderzoeken. Zij krijgen tot 1 juli 2023 de tijd om daarvoor een plan te maken. De kerk is nog tot eind dit jaar in gebruik bij de parochie.

icon_main_info_white_glyph

Grondeigenaren, laat je horen!

Grondeigenaren of bewoners van erven die interesse hebben in woningbouw of bijvoorbeeld woningsplitsing wordt gevraagd zich te melden bij de dorpsraad via mail: [email protected] o.v.v. ’Kans voor een erf’.

Hoe nu verder?

In het eerste kwartaal van 2023 wordt het Omgevingsprogramma deel II afgerond. Besluitvorming over het Omgevingsprogramma vindt plaats in het tweede kwartaal van ‘23. Mocht er positief besloten worden dan duurt het naar verwachting nog tot eind 2025, voordat er gestart kan worden met bouwen.

20221024 woningbouw beckum planning
Binnen nu en acht maanden moet de kogel door spreekwoordelijke én de echte kerk zijn.
Beeld: Franklin Veldhuis / 1Twente
Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.