Verkeer
Stuur appje
Zoek

Wat kun je doen om de das, boomkikker en wilde bij in Enschede te helpen: pak de Natuurkansenkaart

Enschede lanceert twee gereedschappen op internet om de natuur in en om de stad een handje te helpen. De inzet van de Enschedeërs wordt gevraagd om de Natuurkansenkaart Enschede te gebruiken om de natuur beter te maken. Met de Bomenteller kunnen de stadsbewoners bijhouden hoeveel bomen er de komende tijd in de stad worden geplant. De teller staat nu op 15.021. Het moeten er 170.000 worden.

“We willen meer doen aan groen en onze inwoners erbij betrekken”, verklaart Rolf Oldejans van de gemeente de introductie van de nieuwe instrumenten. Er is nogal wat te doen op natuurgebied, want het Twentse kleinschalige landschap met een enorme variëteit aan soorten is in gevaar. Of zoals Oldejans het omschrijft: “Als je niet investeert, krijgt je gras, braamstruiken en brandnetels en dus een afname van soorten.”

Kleine ijsvogelvlinder

Het is daarom dat de gemeente in de Natuurkansenkaart acht modelsoorten opvoert die allemaal in en rondom Enschede voorkomen en die het verdienen om vertroeteld te worden. Het gaat om de boomkikker, kamsalamander, das, de kleine ijsvogelvlinder, het heideblauwtje, de wilde bij en de slanke sleutelbloem. Op de Natuurkansenkaart zijn hun leefgebieden te zien. “Als je investeert in deze soorten doen de andere dieren en planten ook mee.”

Tunnel voor de das

Oldejans daagt de bewoners aan mee te doen. Op de kaart worden per leefgebied, per dier of plant beschreven wat er nodig is om ze te handhaven in het Enschedese landelijk gebied. Neem de das. “Onderbegroeiing helpt, want daarin kunnen ze zich verschuilen. Eigenlijk praat je dan over de terugkeer van de houtwal.”

Iets anders is dat de das bij het Kristalbad voorkomt en moeite heeft om over het spoor te komen. “Daar moet dus een tunnel onderdoor anders kan het dier niet bij andere soortgenoten komen”, zegt Oldejans.

Nestkastjes

Maar er is meer dan alleen de onderbegroeiing. Bewoners kunnen nestkastjes ophangen, ruigte of struweel aanbrengen, poelen graven, heggen en hagen planten en ontwatering verminderen. Het is maar een greep uit de omvangrijke lijst waarmee de dieren en planten geholpen kunnen worden. Alle verbeteringsmaatregelen per soort staan op de door de gemeente geïntroduceerde kaart.

Bomenteller

Het tweede instrument is de Bomenteller. Enschede heeft een bomenbestand van 65.000 exemplaren. De bedoeling is dat de stad er straks 170.000 bijkrijgt. Bewoners die een nieuwe boom in hun tuin planten, worden uitgenodigd hun actie in de Bomenteller te vermelden. De teller van het aantal extra bomen staat nu al op ruim 15.000 bomen. “Enschede kan nog veel groener. Er kan echt een tandje bij. Hoe meer bomen, hoe meer gezondheid”, schetst Oldejans. “We vragen iedereen om bij te planten. Als je niet weet hoe, dan kun je ’t ons vragen. We hebben al veel bomen beschikbaar gesteld en dat worden er meer.”

icon_main_info_white_glyph

Bomenteller en Natuurkansenkaart

Zowel de Bomenteller als de Natuurkansenkaart zijn te vinden op de gemeentelijke website: groenblauwenschede.nl

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.