Enschede

Column Bert Hassink 1 december 2017

Je hand overspelen

Kent u dat, dames en heren, je hand overspelen? Vast wel. We maken allemaal wel eens mee dat iemand zijn of haar hand overspeelt. Meestal omdat iemand daarvoor de ruimte krijgt of zijn of haar eigen bevoegdheden overschat.

1512122031
Ik moest hieraan denken toen ik deze week een brief in de bus kreeg. Was van ene E.G.B. Brookhuis. Onder zijn naam stond: namens uw vervoerder, Brookhuis Personenvervoer B.V.

E.G.B. Brookhuis, man of vrouw, schreef mij dat ik verplicht ben om een formulier in te vullen dat ik mijn kosten aan de ritbijdrage voor de Regiotaxi automatisch moet laten innen. E.G.B. Brookhuis deelde ook nog even mee, dat als ik dat niet vóór 1 december aanstaande doe, ik niet meer mag reizen met de Regiotaxi.

Kijk dat noem ik nou: je hand overspelen. Want E.G.B. Brookhuis gaat daar helemaal niet over. Het verstrekken en mogelijk intrekken van een pasje dat recht geeft op gebruikmaking van de Regiotaxi ligt bij de gemeente en niet bij de vervoerder.

Ik zal u even bijpraten. Op 28 november ontving ik een brief of ik maar even wil tekenen bij het kruisje en mijn IBAN nummer wil invullen. Vervolgens moet dit formulier vóór 1 december bij Brookhuis in bezit zijn, anders is het reizen per Regiotaxi niet meer mogelijk per die datum. Inmiddels weten we door ons onvolprezen lokale dagblad, dat Wethouder van Houdt heeft aangegeven dat dat niet kan en het wat hem betreft wel 1 januari kan worden. Het is allemaal door omstandigheden ontstaan. Tja, als de gemeente de regie niet meer heeft, overkomen je zulke dingen. In het dossier Regiotaxi is het keer op keer raak met misverstanden, rare brieven en onduidelijkheden.

De brief van de firma Brookhuis zat in een enveloppe van Wijkteams Enschede. Heeft nou niemand op dat moment aan de bel getrokken dat het wel erg raar is dat men aan het einde van de maand november een brief stuurt en dat vóór 1 december de instemming al bij Brookhuis moet zijn? Blijkbaar heeft men de brief ‘blind’ in de enveloppe gedaan en zich laten gebruiken.

Begrijp me goed, ik ben niet tegen het fenomeen automatische incasso, maar dan wel op vrijwillige basis en niet met het mes op de keel van ene E.G.B. Brookhuis, die enkel de opdracht heeft personen met een maatwerkvoorziening in het kader van de Wmo van A naar B te vervoeren.

Waarom heeft E.G.B. Brookhuis niet gekozen voor een vriendelijke manier om gebruikers van een regiotaxi-pasje te vragen om mee te werken aan het innen van de bijdrage via een automatische incasso? Zou zo maar kunnen, dat zo’n 85 tot 90% van de pashouders dan daarmee in zal stemmen.

En er zullen altijd mensen zijn die, door omstandigheden, niet kunnen of willen meewerken aan een automatische incasso. Bijvoorbeeld omdat ze in de schuldhulpverlening zitten cq een bewindvoerder hebben. En deze inwoners van onze mooie stad moeten gewoon gebruik kunnen blijven maken van hun maatwerkvoorziening: de Regiotaxi.

Mag ik aannemen dat de gemeenteraad hierin duidelijk stelling neemt, het excuus van de Wethouder is al binnen. Maar het vraagstuk is nog niet opgelost.

Het wordt tijd dat de gemeenteraad in dit dossier haar verantwoordelijkheid neemt en E.G.B. Brookhuis duidelijk maakt dat dreigen met het niet meer vervoeren van inwoners met pasje niet geaccepteerd zal worden.