Enschede

Enschede zet geld opzij voor scholen: bijna 10 miljoen euro voor nieuwbouw Bonhoeffer College

Het Bonhoeffer College kan de komende jaren aan de slag met een grondige renovatie van het schoolgebouw aan de Van der Waalslaan. De gemeente Enschede stelt een bedrag van ruim 9,5 miljoen euro beschikbaar. De bedoeling is dat de '(ver)nieuwbouw' van de middelbare school in 2024 is afgerond.

Bonhoeffer College Vander Waalslaan Googlemaps 20211202
Het schoolgebouw van het Bonhoeffer College aan de Van der Waalslaan ondergaat een grondige metamorfose. © GoogleMaps

In september lag er al een realisatieovereenkomst tussen de gemeente en het schoolbestuur, de Carmelstichting. In zo'n overeenkomst staan de rechten en plichten van beide partijen, maar ook de factoren die van invloed zijn op de hoogte van het budget (afhankelijk van het aantal leerlingen) en de uitbetaling ervan.

Gebouw uit de jaren zestig

Het huidige schoolgebouw aan de Van der Waalslaan is na bijna zestig jaar dienst aan een modernisering toe. "Het is gebouwd in de jaren zestig van de vorige eeuw", zei Genio Ruesen, voorzitter van de centrale directie daar onlangs over op de website van de gemeente Enschede. "Daardoor ondersteunt het bestaande schoolgebouw het hedendaagse werk- en leerproces onvoldoende."

Het nieuw te bouwen en te renoveren gedeelte, ook wel (ver)nieuwbouw genoemd, beschikt straks over een goed binnenklimaat en is flexibel te gebruiken. Een deel het Bonhoeffer College aan de Van der Waalslaan is pas rond 2010 gebouwd en hoeft dus ook niet vervangen te worden. Ook de cultuurhistorische elementen in het gebouw blijven gewaarborgd.

Bouw start in 2023

De komende drie jaar werkt het Bonhoeffer College aan de nieuwbouw van circa 8.000 vierkante meter aan de Van der Waalslaan. Dat begint met de selectie van een architect. In 2023 starten de werkzaamheden. Het vernieuwde schoolgebouw is naar verwachting in het najaar van 2024 gereed. Het project wordt in opdracht van het Bonhoeffer College uitgevoerd, maar wettelijk gezien is de gemeente Enschede de financier. Het gaat om een bedrag van ruim 9,5 miljoen euro, dat wordt gereserveerd totdat de werkzaamheden van start gaan. De kosten komen uiteindelijk terug in de begroting als rente- en afschrijvingslasten.

Veel scholen zijn afgeschreven

De komende tientallen jaren zal het onderwijs in Enschede gekenmerkt zijn door de vele nieuwbouwplannen. In 2019 bleek uit onderzoek dat van de 83 schoolgebouwen (basis- en voortgezet onderwijs) het merendeel technisch gezien is afgeschreven en te kampen heeft met achterstallig onderhoud. Nieuwbouw is in veel gevallen de enige logische optie.

In theorie heeft de gemeente Enschede daarvoor meer dan 400 miljoen euro nodig. Dat is weliswaar uit te smeren over een periode van veertig jaar, maar tot 2019 had de gemeente daarvoor 0 euro in kas. Inmiddels wordt er een financiële inhaalslag gemaakt, maar alle schoolgebouwen vervangen is onmogelijk. Daarom is de ambitie van de gemeente om per wijk of buurt één nieuw multifunctioneel gebouw te ontwikkelen waarin eventueel meerdere scholen gehuisvest kunnen worden.


Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via info@1twente.nl of bel redactie Enschede (053) 432 75 27 of redactie Hengelo (074) 256 6699.