Enschede

Enschedeërs gaan meer betalen voor afval, riool en ozb: dit gaat er veranderen

Huishoudens in Enschede worden ook in 2022 geconfronteerd met stijgende lokale belastingen. Met name binnen de afvalstoffenheffing is er sprake van een verhoging van bijna 8 euro op het vaste tarief.

Meldpunt diftar jeroen elschot
© Meldpunt Diftar (2017)/Jeroen Elschot

Behalve de afvalstoffenheffing stijgen ook andere lokale lasten harder dan de jaarlijkse zogeheten inflatiecorrectie van 1,4 procent. Een overzicht:

8 euro meer voor afval

Het vaste tarief van de afvalstoffenheffing gaat voor het tweede jaar op rij flink omhoog. In 2020 betaalden Enschedese huishoudens - los van het afvalaanbod - ruim 206 euro aan basistarief per jaar. Vanwege de invoering van de mogelijkheid voor hoogbouwbewoners om groente-, fruit- en etensresten gescheiden in te zamelen, is het vaste tarief dit jaar verhoogd naar ruim 213 euro per jaar.

Daar komt in 2022 nog eens stijging van 3,6 procent (bijna 8 euro) bij op. Dat betekent dat elk huishouden in Enschede volgend jaar minimaal 221 euro kwijt is aan de afvalstoffenheffing. Daarbovenop geldt het principe van diftar: betalen per aanbod van restafval. Dat tarief blijft wel gelijk op 7,52 euro per lediging van de grote grijze container en 1,25 euro per vuilniszak in de ondergrondse container. Wie elke maand de grote restafvalcontainer aan straat zet is volgend jaar dus meer dan 311 euro kwijt aan de afvalstoffenheffing.

Rioollasten stijgen minder hard

Ook de rioollasten stijgen voor Enschedese huishoudens, al moet gezegd dat de stijging zal afnemen ten opzichte van de voorgaande jaren. In Enschede gold een tariefstijging van 5,1 procent per jaar op de rioolheffing. Afgelopen september heeft de gemeenteraad in het riool- en waterplan van Enschede vastgelegd dat de stijging wordt teruggebracht naar 1,4 procent.

In de praktijk betekent dit dat een huishouden in 2022 ruim 274 euro per jaar kwijt is aan de rioollasten. Dit jaar is dat nog 270 euro. Ter vergelijking: in 2020 was het tarief nog zo'n 257 euro per huishouden.

Berekening WOZ-waarde verandert

Ook de onroerendezaakbelasting gaat volgend jaar omhoog. De gemeente Enschede houdt rekening met een gemiddelde waardestijging van woningen met 12,4 procent. Om te voorkomen dat de woonlasten de pan uitrijzen, wordt het ozb-tarief aangepast. Praktijkvoorbeeld: een eigenaar van een woning met een waarde van 250.000 euro kan rekening houden met ruim 10 euro ozb-verhoging (van 357 euro naar 367 euro).

De situaties kunnen, zeker volgend jaar, per situatie verschillen. De manier waarop de woningwaarde wordt berekend gaat namelijk veranderen. Nu vormt de inhoud van de woning de basis, in 2022 is dat het gebruiksopperverlakte. Woningeigenaren worden daarvan op de hoogte gesteld.

Vergunningen worden duurder

Het college van B&W stelt voor om de legeskosten voor vergunningen te verhogen met 3,5 procent. De leges van een aantal vergunningen worden daarbovenop extra verhoogd, waaronder die voor commerciële uitingen. Wie in 2021 een vergunning voor handelsreclame aanvraagt is bijna 125 euro kwijt, in 2022 is dit bedrag verdubbeld. De leges voor een kapvergunning voor één boom stijgen van 117 euro naar 154 euro.


Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via info@1twente.nl of bel redactie Enschede (053) 432 75 27 of redactie Hengelo (074) 256 6699.