Enschede

Gemeenteraad van Enschede wil zich niet uitspreken tegen coronabeleid, college verstrekt subsidie voor QR-controles

In tegenstelling tot politici elders in het land, spreken de gemeenteraad van Enschede en de Provinciale Staten van Overijssel zich niet uit tegen de ontwikkelingen in het coronabeleid van het kabinet. Wel stelt het college van Enschede vooruitlopend op een landelijke regeling een subsidie beschikbaar als die (horeca)eigenaren en organisatoren kan helpen bij het uitvoeren van QR-controles.

Qrcodecoronacheck

Het gaat om geld dat minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid via de 25 veiligheidsregio's en de daarbinnen gelegen gemeenten bij ondernemers terecht wil laten komen. De gemeente Enschede kan zodoende ruim 400.000 euro tegemoet zien. Daarmee kunnen ondernemers extra kosten van het inhuren van extra beveiligers of QR-controleurs dempen.

Maximaal 35.000 euro per aanvrager

Het geld van de subsidie staat nog niet op de rekening van de gemeente, maar het college wil vooruitlopend daarop wel ondernemers die extra kosten hebben gemaakt bij de controle van coronatoegangsbewijzen compenseren. Kosten die tussen 6 september en 31 december zijn of worden gemaakt kunnen een tegemoetkoming krijgen, met een maximum van 35.000 euro per aanvrager.

De gemeente is niet verplicht om mee te werken aan de subsidieregeling. Als het geld van Grapperhaus niet - of voor andere doeleinden - wordt gebruikt, wordt het na de jaarwisseling teruggevorderd. Saillant is dat de gemeente dat risico ook loopt, door ondernemers en verenigingen onder meer via Sportaal en de Vereniging Horeca Stad Enschede op de subsidie te wijzen, voordat de definitieve kaders bekend zijn.

icon_main_quote_red_glyph

Met name de grote organisaties, zoals FC Twente en het Wilminktheater, hebben te maken met relatief hoge kosten voor de QR-controle

Ton Kamp, woordvoerder gemeente Enschede

Er spelen nog veel onduidelijkheden rondom de uitkering van Grapperhaus, met name over de wijze van verantwoorden van de gemaakte kosten. Met andere woorden: mocht de voorgenomen subsidie om welke reden dan ook lager uitvallen of de wijze van verantwoording leidt tot problemen, dan loopt de gemeente het financiële risico.

"Met name de grote organisaties, zoals FC Twente en het Wilminktheater, hebben te maken met relatief hoge kosten voor de QR-controles", aldus gemeentewoordvoerder Ton Kamp. "We zouden het flauw vinden om die doelgroepen in de kou te laten staan."

'Medische apartheid'

Eerder deze week weigerden de gemeenteraad en het college zich uit te spreken tegen het coronabeleid van het kabinet. In het begrotingsdebat dienden PVV, Democratisch Platform en Groep Versteeg twee moties die zich tegen de QR-maatschappij uitspreken.

In één van de moties roepen de drie partijen op om niet actief te handhaven op de controle van het coronatoegangsbewijs in de sport-, cultuur en horecasector omdat dit volgens hen tot 'medische apartheid' en tweedeling leidt. De andere motie roept om bij het kabinet uit te spreken dat er vanuit de gemeente Enschede geen draagvlak is voor het invoeren van de QR-controles op de werkvloer. Het kabinet bereid daarop een wetswijziging voor.

icon_main_quote_red_glyph

Ik denk dat we daar op de stoel gaan zitten van de directie die daar met de personeelsvertegenwoordiging over moet spreken

Theo Bovens, waarnemend burgemeester Enschede

Geen van de negen andere partijen in de gemeenteraad stemde voor de moties. Ook het college was niet van plan om zich uit te spreken. "Ik denk dat we daar op de stoel gaan zitten van de directie die daar met de personeelsvertegenwoordiging over moet spreken", zegt waarnemend burgemeester Theo Bovens over QR-controle in ambtelijke gebouwen. Hij vindt niet dat de politiek daar uitspraken over moet doen. De handhaving op QR-controles is een wettelijke taak en ook daar wil Bovens niet aan tornen.

Provinciebestuur blijft op de vlakte

Ook in de Provinciale Staten werd deze week een motie tegen het coronabeleid verworpen. De Onafhankelijke Conservatieve Liberalen, PVV, Mooi Overijssel, SGP en SP (Forum voor Democratie was afwezig) vroegen het provinciebestuur tevergeefs om zich uit te spreken tegen het gebruik van QR-controles bij sportscholen, verenigingen en op de werkvloer. Statenleden van de provincie Limburg en de provincie Zeeland namen deze week wel moties met een soortgelijke strekking aan.


Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via info@1twente.nl of bel redactie Enschede (053) 432 75 27 of redactie Hengelo (074) 256 6699.