Enschede

Laatste begrotingsdebat voor verkiezingen in Enschede vooral een coalitiefeestje

Na elf uur vergaderen verspreid over twee dagen is er in de meerjarenplannen van Enschede nauwelijks iets veranderd. Dinsdagavond verleende de raad na een relatief tam debat goedkeuring voor de begroting 2022-2025. Al moet gezegd dat de coalitie alleen op steun van DENK kon rekenen. De rest van de oppositie stemde uit onvrede tegen: "We voelen te weinig medewerking."

Het begrotingsdebat zou vooral een coalitiefeestje worden. Tot ergernis van de oppositiepartijen. Zij zagen weliswaar een aantal van hun ideeën en voorstellen gesteund worden, maar juist de wijzigingen met directe financiële consequenties werden door coalitiefracties Burgerbelangen, D66, VVD, PvdA en ChristenUnie resoluut van tafel geveegd.

'Tegenwerken van oppositie'

Tijdens de eerste inspraakronde op maandag werd vooral het verschil in de tevredenheid tussen D66 en Burgerbelangen/VVD over de bereikte doelen van de afgelopen jaren duidelijk. Dinsdag waren het de oppositiepartijen die meer van zich lieten horen. Met name Robin Wessels (GroenLinks) schoof zijn irritatie over het 'gebrek aan medewerking' van het college en de coalitiepartijen niet onder stoelen of banken.

"Het voelt als het tegenwerken van de oppositie", aldus Wessels over het gebrek aan steun voor investeringen in het zwembad, duurzaamheid of 1Twente. Het belangrijkste argument van het college om de voorstellen te ontraden is het gebrek aan dekking voor financiële gevolgen. Wessels ergert zich aan die houding, omdat de raad uiteindelijk bepaalt waar geld aan moet worden besteed. "Als het college geen goede argumenten heeft, neem dan op z'n minst een neutraal standpunt aan."

Geen geld voor zwembad en 1Twente

Wessels zag een voorstel om jaarlijks 1 miljoen extra te investeren in duurzaamheid uiteindelijk door een ruime meerderheid van de gemeenteraad geweigerd worden. Ook een voorstel van het CDA om de parkeertarieven volgend jaar niet met 10 cent te verhogen werd verworpen.

Hete hangijzers waren echter een investering van 350.000 euro voor recreatieve elementen in het nieuwe zwembad op Het Diekman en met name een structurele verhoging van de subsidie voor 1Twente met maximaal 290.000 euro per jaar. De subsidie voor 1Twente leverde gedurende de hele avond voer voor discussie op, maar geen van de coalitiepartijen was overtuigd van de noodzaak ervan.

icon_main_quote_red_glyph

Het is niet aan ons om 1Twente kapot te laten gaan

Marc Teutelink, Burgerbelangen Enschede

Volgens fractieleider Marc Teutelink van Burgerbelangen betekent dit niet dat er helemaal geen extra subsidie komt. "Het is niet aan ons om 1Twente kapot te laten gaan", zei hij. Hij verwacht dat er komende weken meer duidelijkheid komt over eventuele cofinanciering van bijvoorbeeld de provincie Overijssel. In de laatste raadsvergadering van 2021, in december, komt de streekomroep waarschijnlijk weer ter sprake.

Raad geeft 350.000 euro aan 'zichzelf'

Een voorstel dat wel op voldoende steun vanuit de gemeenteraad kon rekenen is het opstellen van een 'deltaplan' om talentvolle inwoners na hun studie voor Enschede te behouden, een idee van Burgerbelangen. Een door D66 opgestelde motie draagt het college op om te onderzoeken hoe kenniswerkers, internationale studenten en vluchtelingen kunnen bijdragen aan de toekomstige uitdagingen en doelstellingen van Enschede.

Ook komen er onderzoeken naar energiearmoede (motie PVV) en mogelijkheden om gemeentelijke belastingen te verlichten (motie CDA). Vooral voorstellen dus zonder directe financiële gevolgen. Op één wijziging na: unaniem hebben de twaalf aanwezige fracties besloten dat het eigen budget van de gemeenteraad - waarmee bijvoorbeeld professionele ondersteuning kan worden ingehuurd - eenmalig wordt verhoogd met 350.000 euro. Dit moet na de verkiezingen in 2022 vooral de nieuwe raadsleden een betere start van hun raadsperiode geven.


Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via mail of telefoon.