ANBI

  • ANBI


  • 1Twente staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Een ANBI moet 90 procent van haar inzet richten op het algemeen belang. Ook mag er geen sprake zijn van een winstoogmerk en moet zij voldoen aan eisen van integriteit. Het bestuur mag niet over het vermogen beslissen alsof het privévermogen is. Daarnaast moeten kosten en bestedingen in redelijke evenwicht zijn.
    De ANBI-statussen van het RMC-Twente en van de lokale omroepen staan hiernaast vermeld.

    Donateurs

    Niet alleen voor 1Twente is het belangrijk om een ANBI verklaring te hebben, maar ook voor donateurs. Giften of donaties aan een ANBI zijn aftrekbaar voor de belasting. Lees hier meer over de geldende regels voor belastingaftrek.