ANBI Hengelo

Basisgegevens

Statutaire naam

Stichting Lokale Omroep Hengelo

Roepnaam

1Twente Hengelo

RSIN / fiscaal nummer

801837923

Inschrijvingsnummer KVK

6088978

Adresgegevens

Bezoekadres

Beursstraat 34

7551 HV Hengelo

Doelstellingen ANBI

De stichting heeft in haar statuten het volgende doel vastgelegd:

  1. Het uitzenden van omroepprogramma’s bestemd voor de gemeente.
  2. Een programma te verzorgen dat in zodanige mate is gericht op de bevrediging van de in de gemeente levende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke behoeften, dat haar programma geacht kan worden van algemeen nut te zijn.
  3. De stichting gebruikt haar zendtijd geheel voor een programma dat in het bijzonder betrekking heeft op de gemeente.
  4. Zij tracht dit doel en al hetgeen daarmee in ruimste zin verband houdt te verwezenlijken door het aanwenden van alle geoorloofde middelen, welke voor de verwezenlijking van het doel van de stichting bevorderlijk zijn.
  5. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of hen die deel uitmaken van organen van de stichting.
  6. De stichting beoogt het algemeen nut.
  7. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Bestuurders

Voorzitter

Jager, Willem

Penningmeester

Temmink, Paulus Bernardus Antonius

Algemeen bestuurder

Goddijn, Antonius Ferdinand Maria

Beloningsbeleid

Beloningsbeleid bestuurders betreft het allen onbezoldigde bestuursfuncties. Een klein deel van het personeel beschikt als beloning over een salarisregeling. De stichting beschikt verder over vele tientallen vrijwilligers.

Financiële verantwoording