ANBI Hengelo

 • ANBI


 • Basisgegevens

  Statutaire naam

  Stichting Lokale Omroep Hengelo

  Roepnaam

  1Twente Hengelo

  RSIN / fiscaal nummer

  801837923

  Inschrijvingsnummer KVK

  6088978

  Adresgegevens

  Bezoekadres

  Langelermaatweg 244

  7553 JK Hengelo

  Doelstellingen ANBI

  De stichting heeft in haar statuten het volgende doel vastgelegd:

  1. Het uitzenden van omroepprogramma’s bestemd voor de gemeente.
  2. Een programma te verzorgen dat in zodanige mate is gericht op de bevrediging van de in de gemeente levende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke behoeften, dat haar programma geacht kan worden van algemeen nut te zijn.
  3. De stichting gebruikt haar zendtijd geheel voor een programma dat in het bijzonder betrekking heeft op de gemeente.
  4. Zij tracht dit doel en al hetgeen daarmee in ruimste zin verband houdt te verwezenlijken door het aanwenden van alle geoorloofde middelen, welke voor de verwezenlijking van het doel van de stichting bevorderlijk zijn.
  5. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of hen die deel uitmaken van organen van de stichting.
  6. De stichting beoogt het algemeen nut.
  7. De stichting heeft geen winstoogmerk.

  Uitgebreiderde staat

  Een uitgebreidere staat maken van Stichting Omroep Enschede door:

  • Toevoeging van enkele professionals.
  • Verbetering van zowel de radio als de televisie-uitzendingen met meer up-to-date nieuws.
  • Op de radio vaste discussie programma’s neerzetten op gebied van sport, politiek en cultuur.
  • Op televisie meerdere malen per week een TV journaal en een dagelijkse varia uitzending uitzenden. (Internet is hierbij crossmediaal verweven met beide andere media.). Dit scenario biedt inhoudelijk een interessante groei van de omroepactiviteiten op radio, televisie en internet. Dit houdt in dat de omroep een duidelijke meerwaarde heeft voor de informatievoorziening in Enschede, dat het een interessante samenwerkingspartner is en dat het voor zowel medewerkers als vrijwilligers een uitdagende werkomgeving biedt.
  • De functie van de bestuurders. (Hiermee bedoelen wij de functies van de bestuurders zoals die staan in de statuten, bijvoorbeeld ‘voorzitter’, ‘penningmeester’ en ‘secretaris’.).

  Beloningsbeleid

  Beloningsbeleid bestuurders betreft het allen onbezoldigde bestuursfuncties. Een klein deel van het personeel beschikt als beloning over een salarisregeling. De stichting heeft over de rest van het personeel vele vrijwilligers.

  Bestuurders

  Voorzitter

  Jager, Willem

  Penningmeester

  Temmink, Paulus Bernardus Antonius

  Algemeen bestuurder

  Goddijn, Antonius Ferdinand Maria

  Beloningsbeleid

  Beloningsbeleid bestuurders betreft het allen onbezoldigde bestuursfuncties. Een klein deel van het personeel beschikt als beloning over een salarisregeling. De stichting heeft over de rest van het personeel vele vrijwilligers.

  Financiële verantwoording