Enschede

Ondernemer Jan van Eck koopt er 6 hectare bij op Vliegveld Twente

Ondernemer Jan van Eck heeft de zogeheten Deventerpoort gekocht, het 6 hectare omvattende gebied waar in het verleden de terminal van luchthaven Twente was gevestigd.

409075 jan 1
Van Eck, die in de buurt van Twente Airport al actief is met zijn Vliegveld Twenthe Evenementenlocatie (VTE) wil op het terrein het plan The Gate ontwikkelen. Daarmee heeft de groep initiatiefnemers achter een nieuw Twents technologiecentrum, dat zân oog ook op het terrein had laten vallen, het nakijken.

De aankoop door Van Eck blijkt uit een brief die Provinciale Staten van Overijssel hebben ontvangen van Gedeputeerde Staten. Het plan The Gate voorziet volgens bronnen in een breed scala aan activiteiten. Ondernemer Jan van Eck betaalt naar verluidt zoân acht ton voor de Deventerpoort. Hij laat via een woordvoerder weten zijn plannen op 18 april te presenteren en daar niet op vooruit te willen lopen.

Tot de beoogde activiteiten zouden evenwel een restaurant en het Koude Oorlogsmuseum behoren, evenals een rijschool met elektrische autoâs en een plek voor het âonderwijs van de toekomstâ. Een groot deel van de huidige gebouwen blijft overeind en lijkt bedoeld voor opslag.

Voor overname van de Deventerpoort waren lange tijd twee partijen in beeld. De andere gegadigde viel echter af omdat niet aan de financiële voorwaarden kon worden voldaan. Het betrof een groep initiatiefnemers van een Twents technologiecentrum. Daar zouden dan innovaties op het gebied van water, wonen en voedsel worden gedemonstreerd, zoals een Huis van de Toekomst met een energievoorziening op basis van waterstof.

Tot de initiatiefnemers behoorde onder meer Ammon (Advanced Materials Manufecturing Oost-Nederland), dat nu al gebruik maakt van de voormalige ontvangst- en vertrekhallen van de voormalige luchthaven. In dit innovatiecentrum werken diverse bedrijven uit deze regio en kennisinstellingen als Saxion en Universiteit Twente samen. Voor de realisatie van een nieuw Twents technologiecentrum waren het Evoluon in Eindhoven en een vergelijkbaar centrum voor de tuinbouw in het Westland voorbeelden.

Consent
Bij de onderwijsplannen in het kader van The Gate is mogelijk ook Consent betrokken. Namens deze koepelorganisatie voor basisscholen in Enschede noemt Marcel Poppink - voorzitter van het college van bestuur - de beoogde komst van het onderwijscentrum âprematuurâ. Hij bevestigt wel dat Consent denkt en werkt aan âeen duurzame ontmoetingsplekâ, waar volgens hem het talent van kinderen uit het basis- en voortgezet onderwijs tot zijn recht kan komen.

âDe ambitie is om een locatie te vinden waar kinderen in contact kunnen komen met bedrijven, zodat al in een vroeg stadium kan worden gewerkt aan een optimale aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarktâ, zegt Poppink. âDan gaat het wat mij betreft om leerlingen van zoveel mogelijk scholen in Twente, dus niet alleen die van Consent. Ook andere onderwijsinstellingen zouden hierbij betrokken moeten worden.â Poppink kan over de vermoedelijke ontmoetingsplek voor onderwijs en bedrijfsleven geen zekerheid geven. Wel noemt hij de Deventerpoort, de locatie in de buurt van het innovatieve bedrijventerrein Technology Base, âzeer geschiktâ.

© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en 1Twente Enschede, foto: Emiel Muijderman

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via mail of telefoon.