Enschede

Nieuwe rotonde voor betere doorstroming tussen Enschede en Oldenzaal

Er komt definitief een rotonde in de N733, de weg tussen Oldenzaal en Enschede. Wel wordt de rotonde iets noordelijker gelegd door een gebrek aan ruimte op de huidige kruising.

454203 lonneker 1
Erwin Waanders | Tubantia

Voor de aanleg moet een aantal bomen wijken en daardoor is een ontheffing nodig op de Wet natuurbescherming. Hier leeft namelijk de kamsalamander, een beschermde diersoort. Dat traject is nu afgerond. Wanneer de werkzaamheden beginnen is nog onzeker. Er zijn al wel voorbereidingen getroffen, onder meer zijn er paaltjes gezet in een weiland aan de Landweerweg.

Ontsluiting
De kruising nabij het café Halfweg is een belangrijke ontsluiting voor Enschede en tevens de entree van de stad vanuit Oldenzaal en vanaf de snelweg A1. De Oude Deventerweg ontsluit het oostelijk deel van het voormalig luchthavengebied. Door de toegenomen verkeersdrukte wordt de kruising zwaar belast, waardoor er soms lange wachttijden zijn vanaf de Oude Deventerweg en de Landweerweg. Dat zorgt ook voor onveiligheid doordat mensen risicoâs nemen.

Onveilig
Nu is het lastig om de N733 over te steken of vanaf de zijwegen op de N733 te komen. De inrichting van de kruising zorgt ook voor onoverzichtelijke en dus onveilige situaties voor fietsers op het vrijliggend fietspad langs de N733. Een rotonde lost dat alles op en zorgt voor een makkelijkere doorstroming van het verkeer. De kosten voor het project zijn geraamd op een kleine 2 miljoen.

Noordelijk

Uit onderzoek naar de verschillende oplossingen is gebleken dat een rotonde de beste oplossing is. Op de plek waar nu de kruising ligt is niet genoeg ruimte voor een rotonde. Daarom wordt de rotonde ongeveer 75 meter in noordelijke richting verplaatst. Dit heeft gevolgen voor de aansluitingen vanaf de Oude Deventerweg en de Landweerweg.

Aanleg
De provincie wil dat bij de aanleg van de rotonde zo min mogelijk stikstof wordt uitgestoten. Daarom is gekeken of bij de aanleg gebruik wordt gemaakt van een omleidingsroute voor verkeer of van een bypass. Die eerste variant levert te veel uitstoot op doordat de mogelijke route te dicht langs beschermde Natura 2000-gebieden gaat.

© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en 1Twente Enschede, foto: Carlo ter Ellen DTCT

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via mail of telefoon.