Historische stadswandeling door oorlogsverleden Enschede: Doe mee!
Enschede

Megaproject uit de startblokken: complete make-over voor Enschede

In juni gaat de eerste schop de grond in voor het omvangrijke project Kop van de Boulevard. De eerste fase begint op en rond de rotonde Haaksbergerstraat. Het verkeer heeft zeker een jaar met omleidingen te maken.

414859 LIFE
Voor het megaproject Kop van de Boulevard, kortweg De Kop, wordt de totale omgeving van de rotonde Haaksbergerstraat aangepakt. Het gaat dan om zaken als straten, leidingen, kabels, waterberging en aanplant van veel bomen. âHet moet een mooi opgemaakt, gespreid bedje wordenâ, zegt wethouder Jeroen Diepemaat over het beoogde resultaat.

Verkeer
De grote klus, waarvoor 15 miljoen euro is uitgetrokken, begint in juni. De gevolgen zijn direct merkbaar voor het verkeer van en naar het centrum. De Haaksbergerstraat richting de rotonde bij het ITC-gebouw, de Ripperdastraat en de Nijverheidsstraat gaan eruit. De Van Heekgarage en de Q-Park- parkeergarage blijven via omleidingen wel bereikbaar, benadrukt de gemeente. Er wordt onder meer een noodweg aangelegd over het Dishterrein.

Rigoureus
De huidige rotonde verandert in een kruispunt en de aanliggende straten ondergaan ook rigoureuze aanpassingen. De buslaan wordt verlegd naar het midden, de ingang van de Van Heekgarage wordt naar voren gehaald zodat er bovengronds meer ruimte ontstaat.

De slopershamer maakt korte metten met de steile toegangsbrug naar de Zuidmolengarage. Verder worden trottoirs verbreed en verschijnen er veel bomen, zodat het geheel een veel groenere aanblik krijgt. Diepemaat: âDe omgeving wordt op niveau gebracht.â

Overleg
Er is veel tijd gestoken in overleg met onder meer alle aanwonenden en gebruikers, winkeliers en vooral ook het MST, dat midden in het werkgebied ligt. Met iedereen is persoonlijk gesproken, meldt de wethouder met enige trots.

âHet is maatwerk. Bij elkaar zijn het wel dertig, veertig partijen die hiermee te maken krijgen. De ING bijvoorbeeld heeft te maken met geldtransport. Decathlon moet laden en lossen. En wat betreft het MST moet voor iedereen natuurlijk duidelijk zijn hoe je er komt. Het MST heeft heel veel verschillende ingangen en we hebben een aparte kaart gemaakt.â

Investeerders
Met de bouw van De Kop zelf, een project dat zeker vijf jaar gaat duren, is een bedrag van rond de 150 miljoen euro gemoeid. Zes investeerders nemen daarvan 100 miljoen voor hun rekening. Ook corporatie Domijn en de gemeente dragen bij. Er komen op 3 hectare 530 appartementen: 145 luxe appartementen vanaf ongeveer 275.000 euro, 75 sociale huurwoningen en 310 vrijesectorhuurwoningen.

ING-gebouwEen van de hindernissen die nog altijd niet genomen is, is het ING-gebouw op de hoek Boulevard en de Nijverheidsstraat. Het pand staat in de weg maar er is nog geen overeenstemming. De gesprekken lopen nog, aldus de gemeente. âMaar we hebben er niet echt haast meeâ, is de nogal luchtige opvatting.

Achter het bankgebouw ligt het voormalige SLO-pand. Dat gaat 'zo snel mogelijk' tegen de vlakte. Het pand wordt nu nog gebruikt door zzp'ers en bedrijfjes. Die moeten er per 1 september uit, dan beginnen de voorbereidingen voor de sloop, zoals het verwijderen van asbest. De sloop zelf staat op de agenda voor februari 2020.

Kosten en baten op een rijProjectontwikkelaar LIFE moet een laatste keer de rekenmachine erbij pakken. Het bestemmingsplan had al in procedure moeten zijn, maar het Belgische bedrijf heeft net als andere projectontwikkelaars te maken met sterk gestegen bouwkosten. Daarom wordt het hele plan van 150 miljoen euro een laatste keer tegen het licht gehouden.

âDe kosten zijn gestegen en de opbrengsten ookâ, legt woordvoerder Herman Zwiers uit. âDat betekent dat we de marktontwikkelingen nog één keer toetsen aan het huidige plan. We geven de gemeente voor de zomer uitsluitsel.â Zwiers kan niet zeggen of dat leidt tot aanpassingen. âDaar kan ik nog geen uitspraken over doen omdat dat hetgeen is wat we juist toetsen.â

Bestemmingsplan
De gemeente verwacht dat het bestemmingsplan nu met een aantal maanden vertraging na de zomer afgerond wordt. Grote consequenties worden niet verwacht. âHet leidt hooguit tot kleine wijzigingenâ, meent projectleider Annemiek van den Heuvel. Er zijn âstrenge kadersâ opgesteld waaraan het plan moet voldoen. Binnen die kaders âkunnen ze aan heel veel knoppen draaienâ.

LIFE zal binnenkort met het definitieve plaatje komen en dat wordt dan getoetst aan de afspraken. âIn het meest extreme geval moet er toch aan die kaders getornd worden, en dan gaan we terug naar de raad.â

Het uitstel is in elk geval geen reden om te wachten met het inrichten van de omgeving. âWe leggen de kabels en leidingen en richten de omgeving in, en dan wordt er pas gebouwd.â

© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en 1Twente Enschede, foto: LIFE/Gemeente Enschede