Enschede

Enschede ziet Technology Base niet als logistiek centrum

Het gemeentebestuur van Enschede ziet weinig in grootschalige vrachtvluchten, zo blijkt uit antwoorden op vragen in de raad.

402714 techbase
Het gemeentebestuur van Enschede ziet weinig in grootschalige vrachtvluchten, zo blijkt uit antwoorden op vragen in de raad.Het college van burgemeester en wethouders van Enschede staat âniet positiefâ tegenover iedere willekeurige logistieke activiteit op Twente Airport. De luchthaven zal dan ook âzeer selectiefâ moeten zijn bij het aangaan van contracten met gebruikers van het regionale vliegveld.

Dat meldt het stadsbestuur van Enschede in antwoord op schriftelijke vragen van het gemeenteraadslid Erwin Versteeg (Groep Versteeg). Die peilde de animo bij het college voor vrachtvluchten naar aanleiding van recente uitlatingen van Twente Airport-directeur Meiltje de Groot. Die gaf onlangs aan dat zij steeds vaker door marktpartijen wordt benaderd met de vraag of zij het Twentse vliegveld zouden kunnen gebruiken voor vrachtvluchten. De Groot ziet âbeperkte mogelijkhedenâ voor bijvoorbeeld het transport van paarden en/of bloemen, zo gaf de luchthaven directeur aan.

Innovatief vliegveldDe Groot meende wel dat er voldoende draagvlak in de regio voor de regio zou moeten zijn. Van de zijde van de gemeente Enschede zal die noodzakelijke steun niet komen, zo blijkt uit de antwoorden van het college. Enschede is van mening dat de Technology Base en Twente Airport moeten vasthouden aan het enkele jaren opgestelde profiel voor het bedrijventerrein en de luchthaven. Binnen dat profiel is volgens Enschede sprake van een innovatief vliegveld met mogelijkheden voor zakelijk vervoer, het testen met (on)bemand vliegen en zogeheten ânichesâ in het vrachtvervoer en voor Defensie.

Hetzelfde profiel van de Technology Base kenmerkt zich niet als een logistiek centrum, zo stelt de gemeente. Dat is het antwoord van Enschede op de vraag van Versteeg of Twente Airport een bijdrage zou kunnen leveren aan de eventuele uitbreiding van Twente als logistieke hotspot. Het gemeentebestuur ziet daar dus weinig in, ook omdat het aantal vluchten voor grotere toestellen zeer beperkt is.

© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en 1Twente Enschede, foto: Reinier van Willigen

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via mail of telefoon.