Enschede

Bewoners Teesinkbos Boekelo verzetten zich tegen monumentenstatus

De gemeente Enschede wil Teesinkbos in Boekelo aanwijzen als beschermd dorpsgezicht, maar een deel van de bewoners voelt daar niets voor. âHet karakter van onze wijk is voldoende beschermd.â

399489 Teesinkbos Frans Nikkels
De bewoners van Teesinkbos zijn blij met hun woningen. Het is prettig vertoeven in de buurt met 69 huizen die in de jaren zestig zijn ontworpen door architect Nico Zantinga. Iedereen koestert het kenmerkende karakter van de Boekelose wijk in het voormalige bos van de textielfamilie Van Heek, maar een monumentenstatus gaat een deel van de bewoners te ver.

âHet huidige bestemmingsplan biedt voldoende beschermingâ, zegt Jeroen Verhaak. Hij is een van de woordvoerders van de groep bewoners die zich verzet tegen de aanwijzing van hun buurt als beschermd dorpsgezicht.

Geen ingrijpende aanpassingen
Vorig jaar zomer hebben de Stichting Historische Sociëteit Enschede-Lonneker, Erfgoedvereniging Heemschut en het Cuypersgenootschap daarvoor een aanvraag ingediend bij de gemeente. In een buurt met een monumentenstatus mogen eigenaren geen ingrijpende aanpassingen doen aan hun woning zonder het doorlopen van een uitgebreide vergunningprocedure en positief advies van de monumentencommissie.

Het college wil daar in meegaan, maar omdat de aanwijzing van een beschermd dorpsgezicht veel tijd in beslag neemt, is het de bedoeling voor het Teesinkbos alvast een âvoorbeschermingâ op te leggen. Het zorgt voor verdeeldheid in de buurt. Er zijn bewoners die een monumentenstatus ondersteunen, anderen vinden dat aan de voorkant van de huizen niets mag gebeuren, maar aan de achterzijde uitbouw mogelijk moet zijn. En er zijn veel bewoners die menen dat voldoende is gewaarborgd dat hun wijk de huidige uitstraling blijft behouden.

âHet verzoek voor een monumentenstatus komt van stichtingen, niet van bewonersâ, zegt Verhaak. âWij zijn daar niet bij betrokken. Dat is natuurlijk heel vreemd. Er wordt over ons beslist in plaats van met ons.â

Onduidelijkheid
Er heerst veel onduidelijkheid onder de bewoners, aldus Verhaak. âOok omdat vooruitlopend op een mogelijke monumentenstatus de gemeente alvast een voorbescherming wil opleggen. Dat kan verregaande consequenties voor de bewoners hebben. Bovendien werkt het rechtsongelijkheid in de hand. Nu zijn er woningen met aanbouw, maar dat zou straks niet meer kunnen. We zitten met heel veel vragen.â

Verhaak stelde de kwestie namens de groep verontruste bewoners aan de orde in de stedelijke commissie. Maar een inhoudelijke behandeling kwam er niet van omdat het niet als bespreekpunt door de fracties was opgevoerd.

Verhaak: âWe zijn nu in afwachting van wat de fracties en het college verder gaan doen. Als het college uiteindelijk voorstelt een voorbescherming op te leggen voor Teesinkbos, dan tekenen we daar zeker bezwaar tegen aan.â

© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en 1Twente Enschede, foto: Frans Nikkels

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via info@1twente.nl of bel redactie Enschede (053) 432 75 27 of redactie Hengelo (074) 256 6699.