Enschede

Behoud cultuurhistorie in Enschede krijgt geen prioriteit

Een noodkreet van gemeenteraad en belangenorganisaties ten spijt, blijft de inzet van de gemeente voor cultuurhistorie de komende jaren waarschijnlijk minimaal. Het is het college niet gelukt 100.000 euro vrij te spelen om de gewenste taken uit te voeren.

423056 batosloop
Bij de behandeling van de begroting in november 2018 is het college met een breed gesteunde motie door de gemeenteraad opgeroepen om meer aandacht te hebben voor cultureel erfgoed in Enschede. Aanleiding vormde onder meer een noodkreet van belangenorganisaties, zoals de Stichting Historie Sociëteit Enschede-Lonneker (SHSEL).

Rood
In 2017 ontstond commotie toen een Jugendstilpand aan de Marktstraat rood was geverfd. Vorig jaar liepen de gemoederen op toen de sloop van het voormalige BATO-fabriekspand aan de Perikweg werd ingezet.

Beter toezicht
Het verbeteren van de cultuurhistorische waardenkaart, met daarop niet alleen monumenten maar ook andere panden die volgens de gemeente en erfgoedorganisaties bescherming behoeven, is aangevoerd als een van de maatregelen. Ook een beter toezicht valt daaronder.

© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en 1Twente Enschede, foto: Cees Elzenga / hetoog.nl