Enschede

Bewoners ongerust over omstreden bandenverwerker in havengebied, maar gemeente Enschede zet vergunning door

De vestiging van de fabriek van Rubber Verwerking Nederland (RVN) naar de Binnenhaven in Enschede is weer een stap dichterbij. De gemeente Enschede ziet in de zorgen van omwonenden geen aanleiding om de rubberbandenshredderaar extra eisen op te leggen en legt de conceptversie van een omgevingsvergunning ongewijzigd ter inzage.

Doornberg Ernst Bergboer
Activiteiten in de Enschedese Binnenhaven bij bandenverwerker RVN/Doornberg Recycling © Ernst Bergboer

Dat betekent dat als de tweede inspraakronde niet tot nieuwe inzichten leidt, de gemeente RVN over ongeveer zes weken toestemming geeft om de activiteiten te starten. De opslag en verwerking van rubberbanden staat dan niets meer in de weg, tenzij belanghebbenden naar de bestuursrechter stappen.

Bandenopslag en -verwerking

Voor de hand ligt het niet dat de vergunningprocedure nog tot nieuwe inzichten leidt. In de conceptfase zijn er vijf verschillende bezwaren ingediend door enkele (directe) omwonenden en de verderop gelegen locatie van het Stedelijk Lyceum aan de Bruggertstraat. Alle zienswijzen zijn door de gemeente echter van tafel geveegd en geven geen aanleiding om de omgevingsvergunning aan te passen.

Waar de bezwaarmakers zich vooral zorgen om maken zijn de gezondheidsaspecten. Op het terrein aan de Binnenhaven 58-110 is straks de opslag van 10.000 ton banden en 10.000 ton kunstofmateriaal mogelijk. Daarnaast wil de gemeente RVN toestaan om de banden te verwerken. In de praktijk komt dat erop neer dat autobanden worden ontdaan van de velgen en dat banden die niet geschikt zijn voor hergebruik door een shredder worden gehaald. Daarna blijven er stukjes rubber van 3 tot 17 cm groot over.

icon_main_info_white_glyph

Verhuizing na rechtszaak

Het shredderen van autobanden was de reden dat Rubber Verwerking Nederland B.V. (of: Doornberg Recycling) weg moest uit Almen, waar het bedrijf nu gevestigd is. De verwerking van banden tot rubbergranulaat levert zoveel overlast op, dat inwoners van het Gelderse dorp aan de noodrem trokken. Na een hele juridische strijd was het uiteindelijk de Raad van State die de bewoners van Almen in het gelijk stelde: Doornberg moest vertrekken. De rubberverwerker vond in het Enschedese havengebied een nieuwe vestigingsplaats. Onlangs is RVN al gestart met activiteiten in de Enschedese Binnenhaven. Tot twee keer toe werden die op last van de gemeente stilgelegd.

Bij het shredderen van de banden komt fijnstof vrij. Gezien de situatie op de oude locatie van RVN in Almen (zie hierboven) zijn er ook in Enschede zorgen dat er een 'rubberregen' neerdaalt op omliggende percelen en de nabijgelegen middelbare school. In antwoord op de bezwaren zegt de Omgevingsdienst Twente (uitvoerder namens de gemeente Enschede) dat uit de milieutoetsen niet blijkt dat er gevaar bestaat.

RVN maakt gebruikt van een nevelinstallatie die moet voorkomen dat het fijnstof of de geur zich verspreiden. Het Stedelijke Lyceum ligt op 600 meter afstand en is volgens de omgevingsdienst niet in de onderzoeken meegenomen, want 'gelet op de grote afstand tot de school is daar geen aanleiding voor'.

Gemeenteraad niet aan zet

Op verzoek van de gemeenteraad deed het bureau Van Hall & Larenstein onlangs nog onderzoek naar de komst van de rubberbandenverwerker. Die stelden dat er een te beperkte milieutoets is uitgevoerd naar de gevolgen van het shredderen van banden.

De raad is echter niet aan zet, omdat de activiteiten van RVN in het bestemmingsplan passen. Volgens Mart van Lagen (CDA), een van de raadsleden die zich druk maakte om de komst van het bedrijf, vraagt deze situatie om een nieuwe kijk op de kaders die worden gesteld bij het vestigen van bedrijven in de gemeente.


Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via mail of telefoon.