Enschede

Enschede gaat van het gas af: deze wijken zijn als eerste aan de beurt

Hoewel in de pilotwijk Twekkelerveld nog geen bestaande woning van het gas is gehaald, heeft de gemeente Enschede al precies in beeld welke wijken op korte termijn volgen. Voor 2030 zouden de eerste zeven wijken al startklaar moeten zijn.

Gasplannen wijken
© Gemeente Enschede

Dat staat in de zogeheten transitievisie warmte. In het document beschrijft de gemeente per wijk het tijdspad waarin de woningen van het aardgasnetwerk worden ontkoppeld, maar ook op welke alternatieve wijze ze verwarmd gaan worden. Voor 2050 moeten alle woningen in Nederland van het gas af. Dat is afgesproken in het Klimaatakkoord, maar wordt ook vastgelegd in een nieuwe wet.

Uitrol warmtenet eerst

De gemeente Enschede zegt snel aan de slag te willen met de ‘van-het-gas-af-plannen’. Eerst wordt daarom het laaghangende fruit geplukt: wijken waar nu al het warmtenet van Twence ligt of waar woningen snel op de stadsverwarming zijn aan te sluiten. Het gaat daarbij om Twekkelerveld (inclusief UT), Roombeek, Mekkelholt, Deppenbroek, Helmerhoek, Wesselerbrink en Varvik-Diekman.

De bedoeling is dat er voor 2030 uitgewerkte plannen liggen voor deze wijken en waar mogelijk al is begonnen met het ontkoppelen. De transitievisie Warmte vormt de basis van deze plannen, maar per wijk wordt er een gedetailleerd plan opgesteld met bewoners, vastgoedeigenaren en ondernemers. Voor de andere warmtenetwijken (De Bothoven, ’t Zwering, Boswinkel, Cromhoffsbleek-Kotman en City) wordt voor 2040 een plan gemaakt.

Nog niet overal een plan

Voor een deel van de wijken biedt het warmtenet geen oplossing. In sommige wijken wordt daarom gekozen voor een ‘all-electric’ alternatief voor aardgas. Dat houdt in dat de woningen na isolatie met (behulp van) een warmtepomp worden verwarmd. Dit is het geval in Ruwenbos, Het Brunink, Sleutelkamp, Oikos, Eilermarke en Eekmaat-West, Stokhorst, Walhof-Roessingh, Bolhaar en delen van Boekelo en Lonneker.

Voor de overige wijken is er op dit moment geen goed alternatief. Deze blijven vooralsnog aangesloten op het gasnet. Hier wordt in eerste instantie ingezet op besparen (bijvoorbeeld met isolatie) en op langere termijn gekeken voor naar alternatieven voor aardgas.

Mag je weigeren?

Woningeigenaren bepalen zelf het tempo waarin zij van het gas af willen. In wijken waar veel woningen in bezit zijn van corporaties (zoals Varvik-Diekman) is de aansluiting op het warmtenet of op een warmtepomp daardoor sneller te maken. De woningcorporatie beslist daar wat er gaat gebeuren.

Particuliere woningeigenaren in warmtenetwijken zijn echter niet verplicht om hun woning op de stadsverwarming aan te sluiten als zij dat niet willen. Kiezen zij daar niet voor, dan zijn zij uiteindelijk wel verantwoordelijk voor de keuze voor een ander aardgasalternatief.


Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via mail of telefoon.