Enschede
Politiek

Niet afgedane moties tellen: twintig nog in uitvoering

Op een lijst van opdrachten van de raad aan het college van burgemeester en wethouders prijkten ruim negentig van die zogenoemde moties waar nog niets mee was gebeurd. Dat constateerde de SP begin vorige maand. De partij stelde vragen aan het college. Inmiddels is die lijst bijgewerkt. Het resultaat: een groot deel van die moties is ondergebracht bij al lopende ontwikkelingen. Voor twintig raadsopdrachten is nog werk aan de winkel.

78088 stadhuis
© 1Twente

Ruim zeventig van die moties op de lijst kunnen nu alsnog worden afgedaan, zo stelt het college in een reactie op de vragen van de SP. De lijst is herzien; bij iedere motie is aangegeven waarom hij als afgedaan kan worden beschouwd.

Opgenomen in beleid

In veel gevallen maakt zo’n raadsopdracht inmiddels deel uit van breder beleid. Moties over de hoogte van windmolens en buurt-energieplannen van september 2020 zijn bijvoorbeeld meegenomen in de Energievisie, die overigens nog niet is vastgesteld. In verband met die windmolens.

icon_main_info_white_glyph

Een motie?

Raadsleden kunnen met een motie een bespreekpunt voor een raadsvergadering indienen. Zo’n motie houdt meestal een voorstel in voor aanpassing van beleid of zelfs nieuw beleid. Is een meerderheid van de raad het met zo’n voorstel eens, dan wordt de motie aangenomen en moeten burgemeester en wethouders hem uitvoeren.

In de praktijk betekent het meestal dat de verantwoordelijk wethouder een voorstel doet voor de manier waarop de motie zal worden uitgevoerd. Inclusief de financiering daarvoor. De gemeenteraad controleert of dat voorstel strookt met wat de motie beoogde. Op die manier oefenen raadsleden invloed uit op het beleid. Zij kunnen dat bijsturen en zelfs bepalen, als er maar een meerderheid voor is.

Ingehaald door de tijd

Voor andere moties die nu kunnen worden afgedaan geldt dat de tijd ze heeft ingehaald. Dat geldt bijvoorbeeld voor een motie over duurzame retail uit december 2019. Het college stelt dat het als gevolg van corona nu niet passend is om veel aan acquisitie te doen, maar dat het idee om meer duurzame winkels naar Enschede te trekken wordt meegenomen door het Enschedese ondernemersloket.

Corona is ook een belemmering voor de uitvoering van nog een enkele andere motie, stelt het college. Zo is er met een raadsopdracht om FC-Twente te betrekken bij gezondheid en beweging in de stad van april 2019 ook nog niets gebeurd in verband met de pandemie. Deze motie blijft nog wel openstaan; het college komt in 2021 met een voorstel.

Niet administratief bijgewerkt

Andere moties zijn wel uitgevoerd, maar simpelweg niet administratief bijgewerkt. In die gevallen noemt het college de datum van de brief aan de raad waarin dat is gemeld.

De lijst die de SP aanleverde, ging terug tot november 2018 en beslaat daarmee de huidige college-periode. Op de lijst die het college nu heeft bijgewerkt, staan alle openstaande moties. De oudste is van juli 2012.


Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via mail of telefoon.