Hengelo

SP Hengelo: 'Schrappen en verminderen van Twentse buslijndiensten is onacceptabel'

Vervoersbedrijven gaan vanaf volgend jaar drastisch snijden in dienstregelingen van stads- en streekbussen. Als de plannen doorgaan, dan zijn de gevolgen straks ook in Twente merkbaar, want dat betekent minder vaak een bus of trein van Keolis. De Hengelose SP reageert verontwaardigd op de voorgenomen plannen. Volgens raadslid Hugo Koetsveld gaan die in tegen alle inspanningen om het openbaar vervoer een goed alternatief voor de auto te laten zijn en verslechteren ze de leefbaarheid en bereikbaarheid van wijken en woonkernen.

315698 bussen busstation
SP Hengelo: “Schrappen en verminderen van Twentse buslijndiensten is onacceptabel

De vervoersmaatschappijen lijken niet anders te kunnen, zeker als het Rijk de coronasteun voor het openbaar vervoer afschaft. Door de coronapandemie is het aantal reizigers het afgelopen jaar met het openbaar vervoer enorm gedaald en daardoor draaien de vervoerders miljoenenverlies. Inkrimping van het aantal busritten zou neerkomen op mogelijk tien procent minder busritten, als kan het ook zijn dat sommige onrendabele lijnen helemaal worden geschrapt.

Raadsvragen

In schriftelijke vragen aan het Hengelose college van B&W roept SP Hengelo de wethouder op om actie te ondernemen om de plannen van tafel te halen en daarin mogelijk op te trekken met andere Twentse gemeenten. SP-raadslid Koetsveld: “Schrappen van vervoersdiensten is onacceptabel. Zonder onderbouwing gaat men er blijkbaar vanuit dat veel mensen in de komende jaren geen gebruik meer zullen maken van het openbaar vervoer en dat er daarom kan worden gesneden in buslijnen. Op die manier zorg je er juist voor dat mensen zich genoodzaakt voelen ander vervoer te kiezen. Dan creëert de niet onderbouwde aanname dus haar eigen gelijk”.

Volgens de SP kan er juist nu beter worden geïnvesteerd in het op peil houden van een goed en uitgebreid openbaar vervoersnetwerk, zodat mensen de weg naar bus en trein weer weten te vinden en de auto laten staan.

icon_main_quote_red_glyph

"Het kan niet zo zijn dat je ’s avonds of in weekenden niet meer van A naar B kunt reizen. Het beknot mensen in hun mobiliteit en het tast de leefbaarheid en bereikbaarheid aan."

SP Hengelo

Negatieve gevolgen

De SP wijst ook op de negatieve gevolgen voor wijken en woonkernen waar buslijnen verdwijnen en de mensen die daar wonen, of hen willen bezoeken: “Veel mensen zijn afhankelijk van het OV om zich te kunnen verplaatsen. Het kan niet zo zijn dat je ’s avonds of in weekenden niet meer van A naar B kunt reizen. Het beknot mensen in hun mobiliteit en het tast de leefbaarheid en bereikbaarheid aan van plaatsen waar geen bus meer stopt.”


Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via mail of telefoon.