Hengelo
Delden
Video
Televisie

Grenssteen markeert hap uit de gemeentegrens Hengelo

Verstopt in de bossen tussen Hengelo, Beckum en Delden staat een bijzondere grenspaal. Op deze plek maakt de gemeentegrens een rare slinger en 'hapt' de gemeente Hof van Twente een stuk uit het Hengelose grondgebied.

Moeilijk te bereiken

Het is een hele tocht om de grenssteen te bereiken. Er moet over meerdere sloten worden gesprongen, brandnetels en koeien worden omzeild. Je moet goed kijken om de steen te kunnen zien. "In het najaar ben ik hier voor het laatst geweest. Toen was het iets makkelijker te bereiken", zegt Gerhard Post van Werkgroep Markestenen.

Burgemeester van Ambt Delden

De grenspalen markeren de historische gemeentegrens tussen Hengelo en de toenmalige gemeente Ambt Delden. De gemeentegrenzen zijn vooral kaarsrecht, behalve op dit punt. "Er zit een hele rare bocht in de grens. Het verhaal gaat dat het stuk grond in die rare bocht in eigendom was van de burgemeester van Ambt Delden. Die wilde natuurlijk niet bij Hengelo horen", zegt Post. De grenssteen komt uit begin 19e eeuw. De grens rondom de gemeente Hengelo telde 35 palen en stenen.

Hof van Twente

In 1811 werd er per decreet besloten om Nederland te verdelen in gemeenten. De nieuwe gemeenten kregen als opdracht om de gemeentegrenzen precies te beschrijven in een proces-verbaal. In dit document wordt de grens per knik beschreven. Ook werden op deze plekken grenspalen geplaatst. "De grens tussen de twee gemeenten was eigenlijk kaarsrecht, maar op deze plek is dus een stukje uitgehapt." Dit 'extra' stukje Delden is nog steeds terug te vinden in de huidige gemeentegrens. Het stukje grond behoort nog steeds tot de gemeente Hof van Twente.


Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via info@1twente.nl of bel redactie Enschede (053) 432 75 27 of redactie Hengelo (074) 256 6699.