OmArm Enschede
1Twente

OmArm Enschede: het verhaal van armoede in de stad

Wie niet de middelen heeft voor de minimale levensstandaard in zijn of haar samenleving is arm. Zo luidt de definitie die de Europese Unie aan armoede geeft. Voor duizenden Enschedeërs dagelijkse realiteit. En al decennialang. Want de stad bungelt al jaren onderaan de sociaal-economische lijstjes, zowel regionaal als ook landelijk. Vandaag start 1Twente met een serie publicaties waarin we onderzoeken hoe dat toch kan, wat het betekent voor onze inwoners en wat eraan te doen valt.

Nog niet zo lang geleden bracht de textielindustrie gouden bergen en blies Enschede ook mondiaal een stevig potje mee. Inmiddels bungelt de stad onderaan de welvaartslijstjes. In sociaal en economisch opzicht doet Enschede het slechter dan omringende gemeenten en hoort ook landelijk bij de achterblijvers.

Cijfers, cijfers…

Zo’n 60.000 Enschedeërs kunnen de eindjes maar nauwelijks aan elkaar knopen, 32.000 kampen met betalingsachterstanden, ruim 9000 moeten er al meer dan vier jaar rondkomen van minder dan € 9.250,- netto per jaar, de gemeente verstrekt ruim 6000 bijstandsuitkeringen waar ongeveer 12.500 mensen het mee moeten doen. De stad telt het laagst aantal mensen dat actief meedoet in de samenleving en het laagste aandeel mensen met een baan. Het gemiddelde inkomen ligt hier 16,5% lager dan in de rest van het land en is op Twenterand en Staphorst na het laagst van Overijssel. De kans op armoede is dan ook groot. De Stadsbank alleen al helpt ongeveer 3.500 stadsgenoten met problematische schulden. En zo kunnen we nog wel even doorgaan.

De verhalen

1Twente duikt de komende maanden in deze materie. In OmArm Enschede verkennen we de invloed van het verleden, van de ligging en opbouw van de stad, van beleid en regelgeving en uitvoering. We laten zien wat er allemaal al wordt gedaan om te helpen, maar ook dat veel van wat er gebeurd - hoe waardevol ook - nog vooral pleisters plakken is. We laten zien welke mensen zich inspannen, wat zij doen. We behandelen de dilemma’s waar beleidsmakers en ambtenaren voor staan en we leggen de vinger op de zere plekken, daar waar het misgaat, waar toch al kwetsbare mensen het kind van de rekening worden. En het belangrijkste: we laten de mensen om wie het gaat zelf aan het woord.

Volg ons de komende maanden op social-media, online, op radio en televisie. Kom naar debatten en bijeenkomsten die we organiseren met Pakhuis Oost. Vertel je verhaal, doe en denk mee. Met OmArm Enschede doen we grondig onderzoek en vertellen we verhalen, maar dag is niet alles. Doel is het gesprek in onze stad een impuls te geven, open te breken waar dat nodig is, en zo een bijdrage te leveren aan oplossingen.


Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via info@1twente.nl of bel redactie Enschede (053) 432 75 27 of redactie Hengelo (074) 256 6699.