Hengelo
Politiek

Stijgende kosten sociaal domein zorgen voor gat van 8 miljoen

Hengelo heeft in 2020 een positief resultaat geboekt van 5,8 miljoen euro. Dat schrijft het college van B en W in het jaarverslag van de gemeente. De stijgende kosten van het sociaal domein zorgen daarentegen voor een extra kostenpost van 8 miljoen. Dat bedrag is het verschil tussen de uitgaven aan Jeugdhulp en Wmo en het bedrag dat daarvoor vanuit het Rijk binnenkomt in de gemeentekas.

272865 euros1
Stijgende kosten voor het social domein zorgen in Hengelo voor een gat van 8 miljoen euro. © Pixabay

Hogere compensatie vanuit het Rijk

De jaarrekening laat volgens het college een geringe overschrijding zien op Jeugd en Wmo van zo'n 185.000 euro. "Het verschil tussen onze uitgaven en de voormalige rijksbijdrage is toegenomen. Onze inschatting is dat wij ten opzichte van rijksinkomsten intussen ongeveer 8 miljoen euro tekort komen. Deze overschrijding wordt vooral veroorzaakt door ontwikkelingen rond de coronacrisis in het najaar van 2020," schrijft het college in een raadsbrief. De gemeente zegt de extra kosten over 2020 nog binnen de begroting te kunnen oplossen, maar maakt zich zorgen over de financiële haalbaarheid voor de komende jaren.

Als het gaat om de stijgende kosten in het sociaal domein dan zet de gemeente in op een hogere compensatie vanuit het Rijk. Eerder deze maand werd al bekend dat het kabinet voor 2022 de knip trekt en 1,3 miljard euro extra beschikbaar stelt aan gemeenten, ter compensatie van de tekorten in de jeugdzorg. Dat komt bovenop de eerder toegezegde 300 miljoen euro voor dat jaar. Het college constateert echter dat er ook voor 2023 en daarna structureel extra geld nodig is.

"We hebben de zorg en ondersteuning aan onze inwoners de afgelopen jaren weten te waarborgen en zoveel mogelijk maatwerk geboden", aldus het college. Maar dat staat dus flink onder druk. Net als in de rest van Nederland ziet Hengelo bijvoorbeeld dat de jeugdhulp toeneemt, zowel in aantal cases als in kosten. Door de vergrijzing maken er steeds meer inwoners gebruik van Wmo-voorzieningen. Bovendien zorgt het zogenoemde abonnementstarief ervoor dat meer mensen bij de gemeente aankloppen voor huishoudelijke hulp.

Extra geld van het Rijk zal niet voldoende zijn om stijgende kosten in bedwang te houden. Het college komt daarom binnenkort met voorstellen om de kosten te verlagen. Preventie wordt in Hengelo gezien als één van de instrumenten om meer grip te krijgen op de jeugdhulp. Het is niet uitgesloten dat de broekriem aangehaald moet worden en er ook bezuinigd moet worden op de uitgaven. Die bal daarover ligt straks bij de gemeenteraad.

icon_main_quote_red_glyph

'De extra kosten over 2020 kunnen we nog binnen de begroting oplossen, maar we maken ons grote zorgen over de financiële haalbaarheid voor de komende jaren.'

College van B en W

Investeringen in de binnenstad

Naast zorgen over het sociaal domein zegt de gemeente met tevredenheid terug te kijken op zichtbare investeringen in de binnenstad, zoals herinrichting van de Deldenerstraat, het nieuwe evenementenplein bij het nieuwe stadhuis, de sfeerverlichting van de Lambertusbasilliek en het Twentebad dat na vijf jaar verbouwen klaar is voor de toekomst.

Dankzij extra steun van het Rijk kon er ook geïnvesteerd worden om de impact van corona op de Hengelose samenleving te verzachten. "We zijn er in geslaagd om adequate maatregelen te nemen om inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen en organisaties te ondersteunen in deze moeilijke en onzekere tijd."

Het positieve resultaat van 5,8 miljoen euro draagt bij aan een verdere versterking van de algemene reserves. Eind vorig jaar was die 46 miljoen. "Dit geeft ons de financiële ruimte om de zorgelijke ontwikkeling van het sociale domein op te vangen én nu en in de toekomst te kunnen blijven investeren in de stad", aldus het college.


Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via mail of telefoon.