Enschede

Project Twentekanaal van start: vaarweg wordt halve meter dieper

Rijkswaterstaat is begonnen met de verruiming van het Twentekanaal. In twee proefvakken worden nieuwe damwanden geslagen, na de zomervakantie volgen de baggerwerkzaamheden.

Als alles goed gaat, volgt de rest van het traject tussen Delden en Enschede en de zijtak naar Almelo. In totaal wordt zo'n 35 kilometer aan nieuwe damwanden geslagen. Het kanaal wordt vervolgens 50 centimeter dieper gemaakt.

Scheelt 900 vrachtwagens

Het dieper maken van het kanaal, ook wel verruimen genoemd, is nodig zodat grotere en zwaardere schepen de Twentse havens aan het kanaal kunnen bereiken. "De Twentekanalen en de havens zijn erg belangrijk, met name in de corridor van Rotterdam naar de Baltische staten", zegt projectleider Norbert van der Hoek van Rijkswaterstaat.

In Twente gaat het vooral om containerschepen en transport van staal, zand, graan en veevoer. Door de verruiming kan volgens op een gemiddeld containerschip een extra laag van 54 containers worden vervoerd en dat betekent in de praktijk zo'n 900 vrachtwagens minder op het (regionale) wegennet.

Project van 180 miljoen

Het slaan van nieuwe damwanden en baggerwerkzaamheden zijn niet geheel zonder risico. Er kan kwel ontstaan: kanaalwater dat onder hoge druk aan weerszijden van het kanaal naar boven komt. Bij kanaal Almelo-De Haandrik is dat mogelijk een oorzaak van de schade aan huizen na kanaalwerkzaamheden.

Volgen Norbert van der Hoek is er gekeken en geleerd van de werkzaamheden ter hoogte van Geerdijk. "We gaan eerst de damwanden ontvangen", zegt hij. Met peilbuizen wordt continu het effect op grondwater gemeten. "Bij het baggeren spuiten we direct een kleimengsel (zand-bentoniet, red.) op de bodem."

De totale projectkosten van alle werkzaamheden, waaronder het aanbrengen van zwaaikommen waar grotere schepen kunnen keren, zijn 180 miljoen euro.

Twentekanaal
Het Twentekanaal ter hoogte van de sluis bij Hengelo. © Henk ten Harkel

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via mail of telefoon.